Published On: vin, apr. 12th, 2019

CJ Dâmboviţa demontează afirmaţiile mincinoase privind împărţirea banilor către primării în mod discreţionar

În ultimele zile au apărut în spaţiul public tot mai multe afirmaţii din partea unor politicieni că împărţirea banilor de la CJ Dâmboviţa către primării s-a făcut discreţionar.
S-au lansat tot felul de acuzaţii pe care vicepreşedintele CJ, Alin Manole le-a demontat în cadrul unei conferinţe de presă cu legea bugetului în faţă: „Pentru o corectă informare a opiniei publice, cu privire la Legea Bugetului de Stat, instituţia Consiliului Judeţean Dâmboviţa face următoarele precizări.
Conform Legii 50/ 2019, Legea Bugetului de Stat, pe anul 2019, alocarea sumelor cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat, în anul 2019, se repartizează în mod egal judeţelor, în limita sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean.
În cadrul fiecărui judeţ, fondul la dispoziţia consiliului judeţean se repartizează integral, în anul 2019, comunelor, oraşelor şi municipiilor, prin hotărâre de consiliu judeţean.
Hotărârea de consiliu judeţean se comunică directorului general al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice, Instituţiei Prefectului şi unităţilor administrativ-terito-riale. Faţă de cele prezentate mai sus, la nivelul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, suma de 28.492 mii lei va fi repartizată integral, în cursul anului 2019, prin hotărâre de consiliu judeţean, în funcţie de solicitările şi necesităţile fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. Pentru a elimina orice confuzie legată de suma corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit, estimat a se încasa la bugetul de stat, repartizarea conform legii bugetului de stat şi suma constituită „fond de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului judeţean”, conform Legii 273/ 2006, privind finanţele publice locale, precizăm că aceasta din urmă va fi prevăzută şi repartizată în conformitate cu prevederile legale în bugetul local pe anul 2019, în cuantum de până la 5%, din volumul cheltuielilor cuprinse în buget, şi utilizată pentru situaţii neprevăzute, calamităţi naturale şi alte cheltuieli urgente.”

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>