Published On: joi, feb. 1st, 2018

CJ Dâmboviţa acordă o mare atenţie viitoarelor proiecte cu bani europeni

nichiduta.ro

Prin Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa 2012-2020, variantă actualizată – 2015 ce cuprinde Planul de acţiuni de dezvoltare economico-socială a judeţului Dâmboviţa 2014-2020, realizat după consultarea publică au fost realizate un număr de propuneri de proiecte, ce au fost şi mai pot fi finanţate prin Programul Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020, Programul Operaţional Infrastructură Mare (P.O.I.M.) 2014-2020, Programul
Operaţional Capital Uman (P.O.C.U.) 2014-2020, Programul Operaţional Capacitate Administrativă (P.O.C.A.) 2014-2020 sau Programul Operaţional Competitivitate (P.O.C.) 2014- 2020, precum şi prin intermediul altor programe cum ar fi Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021 sau Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.
Pentru promovarea şi derularea acestor proiecte a fost şi este necesar să se realizeze strategii, documentaţii tehnico-eco-nomice, să fie contractate servicii de consultanţă şi redactare cereri de finanţare. Semnarea contractelor de finanţare pentru unele dintre proiectele deja promovate generează obligaţia Judeţului Dâmboviţa de a cofinanţa activităţile ce urmează a fi derulate, conform bugetelor aprobate prin contractele de finanţare şi asumate prin hotărâri ale Consiliului Judeţean. Având în vedere nevoia de aşezare judicioasă a acestor unor sume, în contextual constrângerilor bugetare şi conform oportunităţilor de finanţare din fonduri nerambursabile, sa estimat contravaloarea cheltuielilor de investiţii în anul 2018 pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, cererilor de finanţare, studiilor, proiectelor tehnice, expertizelor, consultanţei, strategiilor pe axe şi/sau programe, asistenţei tehnice şi altor cheltuieli asimilate investiţiilor, necesare implementării proiectelor cu finanţare externă ce urmează să fie contractate sau promovate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa în perioada 2014-2020. În urma acestor evaluări şi obligaţii asumate, a fost estimată valoarea totală a cheltuielilor de investiţii pentru elaborarea studiilor/proiectelor/expertizelor, consultanţei, asistenţei tehnice şi altor cheltuieli asimilate investiţiilor, necesare implementării viitoarelor proiecte cu finanţare externă pe anul 2018 la valoarea de 232.035.640,53 lei, inclusiv TVA.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro

Articole Recente