Published On: vin, iun. 9th, 2017

CJ Dâmboviţa a votat încetarea contractului de concesiune a imobilului aferent Cabanei Podu cu Florile

nichiduta.ro

Consilierii judeţeni au votat proiectul de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune a imobilului aferent Cabanei Podu cu Florile.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 122/21.04.2016 a fost aprobată concesionarea prin licitaţie publică a imobilului aferent Cabanei Podu cu Florile. În urma licitaţiei publice desfăşurate a fost încheiat Contractul de concesiune nr. 345/39/15.06.2016 cu ofertantul declarat câştigător respectiv S.C. CAPRA NEAGRA TURISM S.R.L. Moroeni.
Prin adresa nr. 14/19.05.2017, înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa sub nr. 13004/23.05.2017, S.C. CAPRA NEAGRA TURISM S.R.L. Moroeni solicită încetarea contractului de concesiune din următoarele considerente:
– drumul de exploatare dintre Cabana Bolboci şi Cabana Podul cu Florile nu a fost amenajat şi întreţinut în stare de funcţionare;
– nu au fost obţinute avizele şi autorizaţiile necesare desfăşurării activităţii pentru care a fost concesionat imobilul; – imobilul nu este conectat la sistemul energetic naţional, acţiune ce trebuia realizată până la finele anului 2017, precum şi nerealizarea zidului de sprijin pentru protejarea cabanei.
Aceste acţiuni constituiau obligaţiile concedentului, conform art. 8 din Contractul de concesiune nr. 345/39/15.06.2016, care din lipsa fondurilor nu pot fi realizate.
În adresa S.C. CAPRA NEAGRA
TURISM S.R.L. se solicită rezilierea pe cale amiabilă a contractului de concesiune şi sistarea plăţii redevenţei stabilită conform contractului.
Încetarea Contractul de concesiune nr. 345/39/15.06.2016, având în vedere cele menţionate mai sus, se face în conformitate cu prevederile art. 9 lit. g)”- alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege”, cu predarea bunurilor de retur preluate conform Anexelor la Contractul de concesiune.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro