Published On: vin, sept. 1st, 2017

CJ Dâmboviţa a aprobat actualizarea Maşter Planului sectorul apă şi apă uzată în judeţul Dâmboviţa

nichiduta.ro

Dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare este o prioritate pentru judeţul Dâmboviţa, de aceea este necesară o cunoaştere exactă a situaţiei actuale a sistemelor de alimentare cu apă şi evacuare a apei uzate, precum şi a necesarului de investiţii pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea acestor sisteme.
Prin urmare, Master Planul pentru alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate din judeţul Dâmboviţa îşi propune să acopere aceste necesităţi, şi se constituie ca un instrument de lucru în vederea atragerii fondurilor comunitare şi al direcţionării lor către acele elemente de infrastructură care să conducă la maximum de beneficii pentru comunităţile locale.
Prin Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Dâmboviţa nr. 214/16.03.2017 a fost aprobată „Actualizare Master Plan sectorul apă şi apă uzată în judeţul Dâmboviţa, versiune revizuită-martie 2017”, documentaţie care se regăseşte pe site-ul Asociaţiei de DezvoltareIntercomunitară Apă Dâmboviţa.
De asemenea, prin Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Dâmboviţa nr. 215/16.03.2017 a fost aprobată Lista de investiţii prioritare în infrastructura de apă şi apă uzată ce se va derula în judeţul Dâmboviţa în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020- revizuită martie 2017, documentaţie care se regăseşte pe site-ul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Dâmboviţa
Avand în vedere adresa Ministerului Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr. 39832/14.07.2017 prin care se solicită emiterea în acest sens a unei hotărâri a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, precum şi cele menţionate anterior, propunem aprobarea documentaţiei „Actualizare Master Plan sectorul apă şi apă uzată în judeţul Dâmboviţa, versiune revizuită-martie 2017” şi a Listei de investiţii prioritare în infrastructura de apă şi apă uzată ce se va derula în judeţul Dâmboviţa în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020-revizuită martie 2017,CJ Dâmboviţa a aprobat actualizarea Master Planului sectorul apă şi apă uzată în judeţul Dâmboviţa.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro