Published On: vin, mart. 16th, 2018

CJ a estimat valoarea totală a cheltuielilor de investiţii necesare implementării viitoarelor proiecte cu finanţare externă pe anul 2018

nichiduta.ro

Consiliul Judeţean Dâmboviţa s-a reunit în şedinţă. Pe ordinea de zi au fost supuse votului mai multe proiecte de hotărâre cu impact deosebit în dezvoltarea judeţului. Unul dintre proiecte a vizat aprobarea notei de fundamentare a cheltuielilor de investiţii în anul 2018 pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-eco-nomice, cererilor de finanţare, studiilor, proiectelor tehnice, expertizelor, consultanţei, strategiilor pe axe şi/sau programe, asistenţei tehnice şi altor cheltuieli asimilate investiţiilor, necesare promovării şi implementării proiectelor cu finanţare externă ce urmează să fie contractate sau promovate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa în perioada 2014-2023 prin Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa 2012-2020, varianta actualizată -2015 ce cuprinde Planul de acţiuni de dezvoltare economico-socială a judeţului Dâm-boviţa 2014-2020, realizat după consultarea publică au fost realizate un număr de propuneri de proiecte, ce au fost şi mai pot fi finanţate prin Programul Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020, ProgramulOperaţional Infrastructură Mare (p.O.I.M.) 2014-2020, Programul Operaţional Capital Uman (P.O.C.U.) 20142020, Programul Operaţional Capacitate Administrativă (P.O.C.A.) 2014-2020 sau Programul Operaţional Competitivitate (P.O.C.) 2014-2020, precum şi prin intermediul altor programe cum ar fi Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014- 2021 sau Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian
2014-2021.
Pentru promovarea şi derularea acestor proiecte a fost şi este necesar să se realizeze strategii, documentaţii tehnico-economice, să fie contractate servicii de consultanţă şi redactare cereri de finanţare. Semnarea contractelor de finanţare pentru unele dintre proiectele deja promovate generează obligaţia Judeţului Dâmboviţa de a cofinanţa activităţile ce urmează a fi derulate, conform bugetelor aprobate prin contractele de finanţare şi asumate prin hotărâri ale Consiliului judeţean.
Având în vedere Ordinul ministrului delegat pentru Fonduri europene nr. 1840/26.01.2018, prin care s-a modificat Ghidul solicitantului -Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent P.O.R., Axa prioritară 10, Prioritatea de investiţii 10.1 – „Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare”, Obiectivul specific 10.1 „Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” – apel dedicat învăţământului obligatoriu putem depune un proiect de Reabilitare/ modernizare / extindere / echipare a Şcolii Gimnaziale Speciale din Târgovişte, drept pentru care trebuie actualizată documentaţia existentă (realizată în anul 2015) şi realizat un proiect tehnic pentru maximizarea şanselor de obţinere a finanţării.
De asemenea, pentru depunerea mărirea şanselor de aprobare şi primire a finanţării pentru proiectele Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte şi Extinderea şi dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte este nevoie să se iniţializeze procedurile de achiziţie publică pentru proiectele tehnice aferente acestor investiţii.
Sumele necesare acestor activităţi vor fi mutate de la alte investiţii pentru care nu sunt deschise linii de finanţare la acest moment, cu păstrarea sumei maxime bugetate prin H.C.J. Dâmboviţa nr. 50/2018.
Având în vedere nevoia de aşezare judicioasă a acestor sume, în contextul constrângerilor bugetare şi conform oportunităţilor de finanţare din fonduri nerambursabile, CJ a estimat contravaloarea cheltuielilor de investiţii în anul 2018 pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, cererilor de finanţare, studiilor, proiectelor tehnice, expertizelor, consultanţei, strategiilor pe axe şi/sau programe, asistenţei tehnice şi altor cheltuieli asimilate investiţiilor, necesare implementării proiectelor cu finanţare externă ce urmează să fie contractate sau promovate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa în perioada 2014-2023.
În urma acestor evaluări şi obligaţii asumate, s-a estimat valoarea totală a cheltuielilor de investiţii pentru elaborarea studiilor/proiectelor/expertizelor, consultanţei, asistenţei tehnice şi altor cheltuieli asimilate investiţiilor, necesare implementării viitoarelor proiecte cu finanţare externă pe anul 2018 la valoarea de 232.035.640,53 lei, inclusiv TVA. Cu unanimitate proiectul a fost aprobat .

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro