CJ a aprobat pentru 2016, 1.847.000,00 lei

CJDAceasta este valoarea totală a cheltuielilor de investiţii pentru elaborarea studiilor/proiectelor/expertizelor,
consultanţei, asistenţei tehnice şi altor cheltuieli asimilate investiţiilor, necesare implementării viitoarelor proiecte cu finanţare externă.

La sfâşitul lunii iunie, consilierii judeţeni au aprobat Hotârârea de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 6/21.01.2016 privind aprobarea Notei de Fundamentare a cheltuielilor de investiţii în anul 2016 pentru elaborarea strategiilor pe axe şi/sau programe, documentaţiilor tehnico-economice, cererilor de finanţare, studiilor, proiectelor tehnice, expertizelor, consultanţei, asistenţei tehnice şi altor cheltuieli asimilate investiţiilor, necesare implementării viitoarelor obiective cu finanţare externă ce urmează să fie promovate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa.
Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 162/19.05.2015 şi nr. 161/19.05.2015 s-au aprobat documentaţiile tehnico-economice – faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) pentru obiectivele de investiţie „Conservarea, restaurarea şi valorificarea clădirii Şcolii de cavalerie în vederea consolidării identităţii culturale a judeţului Dâmboviţa” şi „Impulsionarea dezvoltării judeţului Dâmboviţa şi păstrarea identităţii cultural a fostei capitale a Ţării Româneşti prin conservarea, protejarea şi valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgovişte. Aceste documentaţii sunt necesare pentru atragerea de fonduri nerambursabile prin POR 2014-2020, Axa prioritară 5- Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
În urma publicării variantei finale a Ghidului solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru prioritatea de investiţii mai sus menţionată se impune realizarea anumitor completări/actualizări, la nivelul documentaţiei tehnico-econo-mice cât şi al altor documente ce vor însoţi dosarul de finanţare. În vederea finalizării şi depunerii proiectelor în cadrul Apelului de proiecte competitiv nr. POR/2016/5/5.1/1 pentru Prioritatea de investiţii 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Axa prioritară 5 din POR 2014-2020, cu perioadă de depunere 25.05.2016 – 25.11.2016, este obligatorie întocmirea machetelor privind analiza şi previziunea financiară pentru cele două proiecte. Pentru realizarea acestora a fost necesară suma de 22.000 lei, ce este evidenţiată separat în anexa la Hotărâre.
Consiliul Judeţean Dâmboviţa implementează proiectul „Restaurarea şi consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu, Comuna Vulcana-Pandele, judeţul Dâmboviţa”, finanţat de Ministerul Culturii prin Programul PA 16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014. În cadrul acestui contract de finanţare, Consiliul Judeţean Dâmboviţa a încheiat cu S.C. Rom Liant Construct S.R.L. Baia Mare contractul nr. 582/128/21.08.2015 având ca obiect proiectarea şi execuţia lucrărilor la obiectivul „Restaurarea şi consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu”, în baza unei documentaţii faza DALI, ce a constituit baza de ofertare. Suma pentru proiectare, execuţie şi asistentă tehnică, la faza DALI a fost estimată global, nefiind defalcată pe liniile devizului general. Ofertantul a venit cu propriul mod de calcul, bugetându-şi în funcţie de necesităţi, atât proiectarea, execuţia cât şi asistenţa tehnică, încadrându-se în valoarea estimată global la faza DALI. Astfel, la faza PT, suma pentru proiectare, execuţie şi asistentă tehnică a fost defalcată distinct pentru fiecare etapă. Asistenţa tehnică a fost ofertată pentru suma de 36.000 lei, inclusiv TVA, depăşind valoarea liniei aferente acestei activităţi din devizul general.
Consiliul Judeţean Dâmboviţa a cerut Operatorului de Program întregirea liniilor bugetare, în cadrul aceleaşi sume totale. Operatorul de Program nu a aprobat decontarea distinctă a sumei pentru asistenţă tehnică. Astfel, este necesară susţinerea sumei de 36.000 lei cu TVA din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, activitatea de asistenţă a proiectării fiind obligatorie conform legislaţiei în vigoare.
Pentru susţinerea financiară a acestor două cheltuieli absolut necesare se impune suplimentarea obiectivului 2.2. Valorificarea potenţialului local pentru dezvoltarea turismului şi diversificarea economiei locale prin introducerea poziţiei nr. 6 „Restaurarea şi consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu, comuna Vulcana Pandele, judeţul Dâmboviţa” – asistenţă tehnică cu suma de 36.000 lei cu TVA, reprezentând contravaloarea serviciilor de asistenţă tehnică pentru proiectul menţionat şi introducerea poziţiei nr. 7 „Servicii de întocmire a machetelor financiare ce urmează a fi anexate cererilor de finanţare ce vor fi depuse pentru proiectele „Conservarea, restaurarea şi valorificarea Şcolii de cavalerie în vederea consolidării identităţii culturale a judeţului Dâmboviţa” şi „Impulsionarea dezvoltării judeţului Dâmboviţa şi păstrarea identităţii culturale a fostei capitale a Ţării Româneşti prin conservarea, protejarea, dezvoltarea şi valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgovişte” cu suma de 22.000 lei cu TVA, reprezentând contravaloarea serviciilor de realizare a machetelor financiare.
Această suplimentare se realizează prin diminuarea poziţiei nr. 1 „Alte sume necesare elaborării strategiilor pe axe şi/sau programe, cererilor de finanţare şi consultanţă pentru proiectele ce vor face obiectul finanţării prin intermediul programelor europene cu suma de 58.000
lei.
În urma acestor modificări, se estimează valoarea totală a cheltuielilor de investiţii pentru elaborarea studiilor/proiectelor/expertizelor, consultanţei, asistenţei tehnice şi altor cheltuieli asimilate investiţiilor, necesare implementării viitoarelor proiecte cu finanţare externă pe anul 2016 în valoare de 1.847.000,00 lei, inclusiv TVA.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Aniversare: 157 de ani de statistică oficială în România

„Modernă şi tot mai performantă ca organizare, integrată sistemului de valori europene, statistica oficială românească, la cei 157 de ani de existenţă neîntreruptă, este în măsură să răspundă astăzi marilor provocări ale vieţii contemporane la nivelul celor mai actuale şi mai avansate standarde internaţionale (…) Astăzi, statistica oficială parcurge un […]