Published On: vin, mart. 15th, 2019

Centru Salvamont, zona Peştera, comuna Moroeni, o investiţie în viitor

nichiduta.ro

Zona Peştera – Padina, comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa, a fost atestată ca staţiune turistică de interes naţional, fapt pentru care atorităţile judeţene fac demersuri pentru realizarea unui Centru Salvamont modern, fiind necesară, într-o primă etapă, realizarea unei documentaţii tehnico-eco-nomice.
Ca urmare, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 197/31.07.2018, a fost aprobată Nota de Fundamentare privind includerea în lista de investiţii a obiectivului „Centru Salvamont, zona Peştera, comuna Moroeni”.
Având în vedere starea de degradare avansată a clădirii existente precum şi necesitatea asigurării unor intervenţii prompte în caz de apariţie a unor evenimente în zona Padina – Peştera, prin tema de proiectare s-a impus tratarea unor aspecte privind punerea în siguranţă a structurii clădirii, înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare, refacerea instalaţiilor electrice, sanitare, termice, instalaţii cu rol de securitate la incendiu, lucrări de eficienţă energetică, recompartimentarea clădirii, reabilitarea cabinetului medical şi a grupurilor sanitare existente, amenajări exterioare (spaţii de parcare, alei, platform carosabile, spaţii verzi), reţele utilităţi etc.
In acest sens, a fost elaborată documentaţia tehnică aferentă obiectivului (faza D.A.L.I.), fiind recepţionată la nivelul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, conform procesului verbal nr. 25297/17.12.2018.
Obiectivul ar putea fi realizat prin Programul pentru dezvoltarea investiţiilor în turism, finanţat de către Ministerul Turismului, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1022/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
558/2017.
Valoarea totală a investiţiei este de 6.585.464 lei (fără T.V.A.), echivalentul a 1.415.377 euro, din care Construcţii-montaj = 4.766.962 lei (fără T.V.A.), echivalentul a 1.024.536 euro ;
Sursa de Finanţare : Buget Local, Buget de Stat şi alte surse legal constituite;
Proiect eligibil a se finanţa prin Programul pentru dezvoltarea investiţiilor în turism

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro