Gandy-Romulus R. Georgescu DOINIREA-mi TÂRGOVIŞTEI Ş-A OREI-UMBRE din TURNUL CHINDIEI… (II)

6. PAVEL PAPAZIAN (MISTER!): EL-Profesore d-EL PIANO-MUSIC-Jazzimea-SA şi-n’ mpovărat-despovărat de Filosoficaticelei / Zizificelei GÂNDURI ca prePropriile-i rÂndure – vÂnduri… Şi când fi-va des-Povărat de filosoficalele-i GÂNDURI: (iar gena LOR URKA-va BUH-roadă şi-n floare şi-n MUGURI!) Li se va alătura şi cel URS – Compozitor-Musical, LA PIAN, EL: maiestrinoProfesore, Românul MOLDO-Armean: […]

Cea mai rea dintre toate lumile posibile (92) De la explozia urbană la bidonville-ul global

de Mike Davis__Spaţiile urbane pe care nu s-a construit încă nimic sunt acoperite de gunoaiele aruncate la întâmplare, devenind adevărate paradisuri pentru şobolanii şi insectele ce sunt ce răspândesc epidemiile cum ar fi de exemplu ţânţarii. Mărimea decalajului cronic dintre cifrele producerii de gunoaie şi cifrele strângerii acestora sunt de-a […]

Cea mai rea dintre toate lumile posibile (91) De la explozia urbană la bidonville-ul global

de Mike Davis__ Agenţiile de dezvoltare internaţionale încurajează politicile de distrugere a transportului în comun, favorizând finanţarea infrastructurii rutiere spre paguba cele feroviare, stimulând pe de altă parte privatizarea structurilor transportului în comun. în China, pe vremuri regatul bicicletei ce dusese la egalitatea între oameni, se acordă acum o prioritate […]

Psihologia Politică şi Apărarea Socială (CLXVII)

de Gustave Le Bon_ Ajungând la finalul acestei lucrări trebuie să tragem o concluzie. O voi face încercând să demonstrez, într-o scurtă sinteză, că fenomenele fizice, biologice şi sociale sunt condiţionate – oricare ar fi diferitele legi de care depinde funcţionarea lor – de necesităţi generale de acelaşi fel. Se […]

Psihoiogia Poiitică şi Apărarea Sociaiă (CLXV)

de Gustave Le Bon_ Pe de altă parte nu ar trebui să ne mire prea mult această îngrijorător de rapidă îmbătrânire a burgheziei. Vechile aristocraţii nu se perpetuau decât prin drepturile ereditare ceea ce nu necesita nicio superioritate biologică prin comparaţie cu alte categorii sociale. Dimpotrivă, aristocraţiile inteligenţei nu supravieţuiesc […]

Psihologia Politică şi Apărarea Socială (CLXIV)

de Gustave Le Bon_ Într-unul din primele capitole ale acestei lucrări, am încercat să demonstrez că violenţele din timpul Revoluţiei au fost produse de instintul barbariei primitive, adormit în străfundurile sufletului poporului, care, din cauza unor teorii filozofice, a fost trezit la viaţă fiind considerat ca geneza unui nou drept. […]

Psihologia Politică şi Apărarea Socială (CLXIII)

de Gustave Le Bon_ Niciodată nu a fost altfel, de când omenirea s-a organizat în structuri sociale. Mereu omul a visat şi a dorit să aibă parte de paradis. Popoarele foarte vechi, având parte de o moştenire ereditară destul de apăsătoare, neavând la dispoziţie decât vechile credinţe pe care le-au […]

Psihologia Politică şi Apărarea Socială (KLXII)

de Gustave Le Bon_ Cititorul care a binevoit să ne urmărească cu atenţie argumentele şi-a făcut acum despre fatalitate o idee cu totul diferită de cea care există în cărţile scrise până acum despre acest subiect. Analizată aşa cum am procedat noi, fatalitatea pierde din puterea sa inexorabilă şi misterioasă. […]

Psihologia Politică şi Apărarea Socială (CLXI)

de Gustave Le Bon_ Fiecare fatalitate creată artificial produce o evoluţie necesară inevitabilă. Neam referit mai înainte la războiul din 1870. Mulţi francezi au uitat ce s-a petrecut atunci, astfel încât un profesor de Şcoala normală superioară a semnalat într-un articol publicat în Temps că unii candidaţi la admiterea în […]

Psihologia Politică şi Apărarea Socială (CLX)

de Gustave Le Bon_ Erorile de analiză psihologică a evoluţiei sociale din prezent şi incapacitatea de a face previziuni pe viitor vor genera mereu atitudini fataliste ce vor falimenta naţiunea, având urmări greu de suportat de către generaţiile ce vor urma după noi. Foarte multe situaţii fataliste au fost create […]

Psihologia Politică şi Apărarea Socială (CLIX)

de Gustave Le Bon_ Tendinţele pesimiste şi fataliste, ale căror manifestări sociale le-am menţionat, nu se regăsesc doar în discur-suile academicienilor. Ele au ajuns să se menifeste din ce în ce mai mult şi în mediile universitare. Profesorii care nu sunt nişte persoane resemnate au ajuns să devină destul de […]

Psihologia Politică şi Apărarea Socială (CLVIII)

de Gustave Le Bon_ Această nuanţă de fatalism constatată la profesori şi la academicieni, o regăsim şi la actualii oameni politici. Într-un interviu, un fost preşedinte al Republicii, domnul Loubet, spunea: „Forţa ineluctabilă a lucrurilor este mai presus de voinţa oamenilor, dominând-o. O logică misterioasă pe care n-o putem înţelege […]

Psihologia Politica şi Apărarea Sociala (CLVII)

de Gustave Le Bon_ Un alt exemplu de dezorganizare socială provocată de teoriile colectiviste este modificarea adusă muncii în manufacturi unde, prin suprimarea perioadei de ucenicie, foarte mulţi ţineri au fost aruncaţi în stradă, devenind astfel persoane fără căpătâi care, pentru a supravieţui, s-au dedat la tot felul de acte […]

Psihologia Politică şi Apărarea Socială (CLVI)

de Gustave Le Bon_ în ceea ce priveşte frica, am consacrat deja un capitol referitor la efectele ei. Sper că nimeni nu va contesta enorma influenţă pe care o joacă frica, în momente vitale, asupra evoluţiei sociale. Rolul pe care-l joacă frica a devenit foarte vizibil, la scară naţională, în […]