SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA COMUNICAT DE PRESĂ Electrica Furnizare anunţă existenţa unei tentative de phishing

BUCUREŞTI, 27 iulie 2020 –Electrica Furnizare anunţă existenţa unei tentative de phishing prin intermediul căreia clienţii sunt notificaţi cu privire la emiterea unor facturi şi îndemnaţi să facă plata acestora prin accesarea unui link reprezentând un număr de cont.Electrica Furnizare se delimitează de orice e-mail trimis în numele companiei care […]

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrareS.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. – S.R. – TÂRGOVIŞTE prin SC POWER DESIGN SRL titular al proiectului: „îmbunătăţire nivel tensiune din comuna Dragodana, localitatea Dragodana, Străoşti, Burduca şi Cuparu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Dâmboviţa: nu se supune […]

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Primaria Comunei Mogosani  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Asfaltare drumuri de interes local în Comuna Mogosani jud. Dambovita str. Intrarea Mangica ”, propus a fi amplasat în Comuna Mogosani sat Merii strada Intrarea […]

SC MERRYBERRY SRL

SC MERRYBERRY SRL, cu sediul în Sat Mija, Comuna I.L. Caragiale, Punct Ferma, număr cadastral 71452-C2, judeţ Dâmboviţa, angajează personal pentru curăţenie clădire administrativă.CERIN ŢE:■ Studii medii■ Experienţă într-o poziţie similară de minimum 2 ani ATRIB UŢII: întreţinere curăţenie în spaţiile repartizate (birouri, grupuri sanitare etc) Organizare program zilnic de […]

Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Anunţ prealabilprivind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastruluiDenumire judeţ: DÂMBOVIŢADenumire UAT: OdobeştiUAT Odobeşti şi OCPI DÂMBOVIŢA anunţă reluarea publicării documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Odobeşti, sectorul cadastral nr. 48, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea Cadastrului şi […]

Anunţ

Anunţ public privind solicitare de emitere a Acordului de MediuSC ENGIE ROMANIA SA prin SC GAZ INSTAL PROIECT DÂMBOVIŢA SRL pentru BLEAU LONGIN VALENTIN, cu domiciliul în Bucureşti, sect. 4, str. Mărăşeşti, nr. 4-6, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Extindere reţea […]

ANEXA nr. 5J

ANEXA nr. 5J:(- ANEXA nr. 5.J la procedură)Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)S.C. DIGITECH PRODSERV S.R.L., titular al proiectului „Construire hală prestări servicii şi depozitare, gard împrejmuire”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM DÂMBOVIŢA, în cadrul procedurii de evaluare a impactului […]

SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE Târgovişte execută lucrări pentru prevenirea unor avarii

În periada 24.07-31.07.2020, SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE Târgovişte execută lucrări pentru prevenirea unor avarii în instalaţiile de medie şi joasă tensiune. în acest sens, va fi întreruptă energia electrică la micii consumatori şi la consumatorii casnici, în localităţile menţionate mai jos:” VINERI, 24.07.2020 (completare lucrări anunţate anterior pentru […]

INFORMARE DE PRESĂ

Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Târgovişte informează utilizatorii din oraşul Titu că în data de 14.07.2020, în jurul orei 12,00, s-a produs un incident pe linia electrică subterană de 20 kV alimentată din Staţia 110/20 kV Titu, care a generat întreruperea alimentării cu energie electrică a 10 posturi de […]

ANUNŢ

ANUNŢPRIVIND LANSAREA PROCEDURII COMPETITIVE DE ACHIZIŢIE DE BUNURIS.C. PISCICOLA SĂLCIOARA S.R.L. cu sediul în Sat Băneşti, Comuna Sălcioara, TARLA NR.47, PARCELELE 410/3 ŞI 403, NR. CADASTRAL 70638-C1-CLĂ DIRE ADMINISTRATIVĂ,Jud. Dâmboviţa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului, sub nr.J15/710/2011, C.U.I. RO 29291765, telefon:0787 770 846, email: piscicolasalcioarasrl@gmail.com lansează competiţia în vederea achiziţionării […]

ANUNŢ

ANUNŢPRIVIND LANSAREA PROCEDURII COMPETITIVE DE ACHIZIŢIE DE BUNURIS.C. PISCICOLA SĂLCIOARA S.R.L. cu sediul în Sat Băneşti, Comuna Sălcioara, TARLA NR.47, PARCELELE 410/3 ŞI 403, NR. CADASTRAL 70638-C1-CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ, Jud. Dâmboviţa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului, sub nr.J15/710/2011, C.U.I. RO 29291765, telefon: 0787 770 846, email: piscicolasalcioarasrl@ gmail.com lansează competeţia în […]

SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE Târgovişte execută lucrări pentru prevenirea unor avarii în instalaţiile de medie şi joasă tensiune

În perioada 16.0724.07.2020, SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE Târgovişte execută lucrări pentru prevenirea unor avarii în instalaţiile de medie şi joasă tensiune. în acest sens, va fi întreruptă energia electrică la micii consumatori şi la consumatorii casnici, în localităţile menţionate mai jos:JOI, 16.07.2020 (completare lucrări anunţate anterior pentru această […]

Subscrisa CHINDIA SPRL

Subscrisa CHINDIA SPRL, reprezentată de asociat coordonator VOICHIŢĂ DANIEL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului DANMAR MECAPREST SRL, cod de identificare fiscală 26313966 cu sediul social în sat Dobra, com. Dobra, nr. 404, judeţul Dâmboviţa, număr de ordine în registrul comerţului J15/821/2009, care face obiectul dosarului de insolvenţă nr. […]

S.C. SILNEF S.R.L

S.C. SILNEF S.R.L., cu sediul social în Braşov, str. Mihai Viteazul, nr. 99, parter, camera 2, anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii de procesare zgură, în Târgovişte, Şoseaua Găeşti 9-11, jud. Dâmboviţa.Sugestiile şi contestaţiile populaţiei se primesc la sediul A.P.M. Dâmboviţa, str. Calea Ialomiţei, […]