Obligativitatea triajului epidemiologie la intrarea într-o ineintă

Ministerul Sănătăţii precizează că, în conformitate cu prevederile Ordinului privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, triajul epidemiologic se aplică obligatoriu în cadrul instituţiilor sau autorităţilor publice, operatorilor economici şi profesioniştilor.Astfel, […]

COVID-19: Provocarea înseamnă să salveze vieţile oamenilor

Realizările pozitive în asistenţa medicală spitalicească în plină luptă cu inamicul invizibil COVID-19, sunt rezultatul unei munci perseverente, enorme a tuturor cadrelor medicale, care în pofida riscului enorm şi a greutăţilor, de diferit ordin, întreţin verticalitatea funcţională a asistenţei medicale în lupta cu COVID-19. Aceştia merită, pe deplin, apreciere pentru […]

A fost aprobat Memorandumul privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor emise de instituţiile de învăţământ superior din România şi China

Guvernul a aprobat în şedinţa de joi, 21 mai, Memorandumul între Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Educaţiei din Republica Populară Chineză privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi certificatelor din învăţământul superior.Obiectivul Memorandumului este acela de a facilita recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi perioadelor de studii din învăţământul superior, […]

Alţi 44 de kilometri de drumuri judeţene vor beneficia de reparaţii şi întreţinere de covoare asfaltice

S-a semnat contractul de execuţie a covoarelor asfaltice cuprinse în lotul III al procedurii de achiziţie publică privind „Lucrări de întreţinere periodică a dru murilor judeţene prin covoare bituminoase, etapa I”.Lotul prevede lucrări pentru două sectoare de drum care au lungimea totală de 43,465 km, după cum urmează: – DJ […]

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte (SJUT) a achiziţionat un grup electrogen trifazat, cu funcţionare automată de 250 kVA

În contextul pandemiei cauzate de răspândirea virusului SARS-CoV2, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte (SJUT) a achiziţionat un grup electrogen trifazat, cu funcţionare automată de 250 kVA, capotat insonorizant pentru exterior, cu sistem de preluare automată a consumatorilor. Acesta are ca scop preluarea consumatorilor în cazul defecţiunilor la reţeaua electrică publică, […]

Crucea Roşie Dâmboviţa a primit o donaţie de 3 tone de produse lactate de la Firma Muller

Crucea Roşie Dâmboviţa a primit o donaţie de 3 tone de produse lactate. Iaurt cu fructe şi kefir. Toate pleacă către persoanele vârstnice, pacienţii din unităţile spitaliceşti din Dâmboviţa, copii şi persoane nevoiaşe. Cu sprijinul voluntarilor, Filiala de Cruce Roşie Dâmboviţa în perioada 14-15.05.2020, distribuie cele 21.092 cutii iaurt cu […]

Centrul Multifuncţional pentru Servicii de Urgenţă şi Jandarmerie Montană

S-a semnat contractul de lucrări (proiectare şi execuţie) pentru realizarea „Centrului Multifuncţional pentru Servicii de Urgenţă şi Jandarmerie Montană”, zona Peştera, Comuna Moroeni.Documentul urmează a fi înaintat, spre semnare, celeilalte părţi con-tractante.Proiectul are o valoare de 7.207.873,82 lei (fără TVA), iar ter menul de execuţie a lucrărilor este de 12 […]

Termenele de aplicare pentru actualul Contract-cadru şi programele naţionale de sănătate au fost prelungite până la finalul anulului

S-a aprobat prelungirea termenului de aplicare a prevederilor HG 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractu-lui-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi prelungirea termenului de aplicare a prevederilor HG nr. 155/2017 privind aprobarea […]

Vizitele de lucru la obiectivele de investiţii din Morteni, Petreşti şi Şelaru

In mai multe localităţi dâmboviţene,Morteni, Petreşti şi Şelaru sunt în plină desfăşurare lucrările la obiectivele de investiţii finanţate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa sau administraţiile locale.Primul obiectiv „Covor bituminos pe DJ 702H, intersecţie DJ 702F, Morteni”, prin care se urmăreşte aşternerea unui covor asfaltic pe un sector de drum de 7,508 […]