Published On: mar, mai 19th, 2020

Calendarul înscrierii în învăţământul primar

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv,pot fi înscrişi în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, până în data de 7 iulie. În acest caz, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal poate să completeze cererea-tip de înscriere online sau să o descarce din aplicaţia informatică, să o completeze şi să o transmită la unitatea de învăţământ, împreună cu documentele doveditoare şi cu o declaraţie-tip pe proprie răspundere, cu privire la veridicitatea datelor şi informaţiilor completate. Transmiterea documentelor la unitatea de învăţământ se poate face pe e-mail sau prin poştă. Părintele are posibilitatea să decidă dacă depune direct la unitatea de învăţământ cererea-tip de înscriere, respectiv documentele doveditoare.
Pentru a putea valida cererea-tip, Comisia de înscriere din şcoală compară datele completate în cererea-tip cu documentele transmise.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, inclusiv, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare tot până în data de 7 iulie, la solicitarea scrisă a părinţilor/tutorilor legal instituiţi/împuterniciţilor legali.
În situaţia în care copilul a frecventat grădiniţa în anul şcolar curent, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal completează cererea-tip adresată unităţii de învăţământ cu nivel preşcolar pe care copilul a frecventat-o, pe care o poate trimite pe e-mail, prin poştă sau pe care o poate depune direct la sediul unităţii şcolare (grădiniţă). Unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar eliberează recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau de înscriere în grupa mare. Recomandarea eliberată de către unitatea de învăţământ se comunică în scris, după caz, pe e-mail/prin poştă, cu confirmare de primire,sau este înmânată direct părintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului legal.
În situaţia în care copilul nu a frecventat grădiniţa sau s-a întors din străinătate, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal

completează cererea-tip adresată CJRAE/CMBRAE, pe care o poate trimitepe email, prin poştă sau pe care o poate depune direct la sediul instituţiei menţionate. În urma unei programări la sediul CJRAE/CMBRAE, respectiv a evaluării dezvoltării copilului, se eliberează recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau de înscriere în grupa mare. Recomandarea eliberată de CMBRAE/CJRAE se comunică în scris, după caz, pe e-mail/prin poştă, cu confirmare de primire,sau este înmânată direct părintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului legal. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.
În situaţia în care părintele optează pentru depunerea cererii-tip şi a documentelor de înscriere în clasa pregătitoare direct la unitatea de învăţământ, validarea înscrierii se realizează de către un membru al Comisiei de înscriere din unitatea de învăţământ, în prezenţa părintelui.
După încheierea perioadei de completare şi validare a cererilor-tip de înscriere, cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face în două etape succesive, după cum urmează:
a) prima etapă (8 – 20 iulie), în care repartizarea copiilor se face pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, folosind aplicaţia informatică şi în baza deciziilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripţii şcolare;
b) a doua etapă (21 – 31 iulie), în care este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiţi, din diferite motive, conform procedurii elaborate de inspectoratul şcolar judeţean/ISMB.
În perioada 1- 4 septembrie sunt prevăzute centralizarea şi soluţionarea, de către inspectoratele şcolare, a cererilor părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ. De asemenea, inspectoratele şcolare vor soluţiona orice alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>