Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare în anul şcolar 2020-2021

Potrivit metodologiei aprobate de conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării „constituirea formaţiunilor de elevi în clasa pregătitoare se va face după finalizarea procesului de înscriere, conform calendarului, în baza unei proceduri elaborate la nivelul inspectoratului şcolar judeţean şi aprobate de consiliul de administraţie, cu respectarea criteriilor de transparenţă, echitate, nondiscriminatorie şi incluziune”.
Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare în anul şcolar 2020-2021

 • 24 februarie 2020 – Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar
 • 24 februarie 2020 – Afişarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi tutori legal instituiţi/ reprezentanţi legali, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021
 • 24 februarie 2020 – Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ, în urma consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali
 • 25 februarie – 9 martie 2020 –

Potrivit metodologiei aprobate de conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării „constituirea formaţiunilor de elevi în clasa pregătitoare se va face după finalizarea procesului de înscriere, conform calendarului, în baza unei proceduri elaborate la nivelul inspectoratului şcolar judeţean şi aprobate de consiliul de administraţie, cu respectarea criteriilor de transparenţă, echitate, nondiscriminatorie şi incluziune”.
Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare în anul şcolar 2020-2021

 • 24 februarie 2020 – Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar
 • 24 februarie 2020 – Afişarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi tutori legal instituiţi/ reprezentanţi legali, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021
 • 24 februarie 2020 – Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ, în urma consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali
 • 25 februarie – 9 martie 2020 –

lui de completare a cererilor tip de înscriere în învăţământul primar

 • 4 martie – 23 martie 2020 – Completarea de către părinţi/ tutori legal instituiţi/ reprezentanţi legali, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8:00- 18:00 (luni-vineri). Depunerea şi validarea cererilor-tip de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala specială.
  Prima etapă de înscriere în învăţământul primar
 • 26 martie 2020 – Procesarea, de către Comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar, a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere
 • 27 – 30 martie 2020 – Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi/ tutori legal instituiţi/ reprezentanţi legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază. Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază.
 • 31 martie 2020 – Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi/ tutori legal insti-tuiţi/ reprezentanţi legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie.
 • 1 aprilie 2020 – Afişarea în unităţile de

învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.
A doua etapă de înscriere în învăţământul primar

 • 22 aprilie 2020 – Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar. Informarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua
 • 23 aprilie – 30 aprilie 2020 – Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor
 • 4 mai – 6 mai 2020 – Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi/ tutori legal instituiţi/ reprezentanţi legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile. Completarea, în aplicaţia informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această etapă
 • 7 mai 2020 – Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare
 • 8 mai – 15 mai 2020 – Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor/ tutorilor legal instituiţi/ reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ. Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Adrian Popescu, Pro România Târgovişte "Susţinem impozitarea diferenţiată şi progresivă a salariilor"

Cu prilejul Convenţiei Naţionale, care a avut loc recent, la Bucureşti, a fost prezentat şi Manifestul Pro România 2020-2024, document care include programele pe termen mediu, în plan social, economic şi administrativ. Pe acest subiect, Adrian Popescu, coordonatorul Organizaţiei Târgovişte, a precizat că „PRO România susţine introducerea salariului minim european, […]