Published On: joi, ian. 3rd, 2019

CADASTRU PENTRU 660 DE COMUNE CU FONDURI EUROPENE, PRINTRE CARE SE REGĂSESC ŞI CELE DIN DÂMBOVIŢA

nichiduta.ro

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) implementează Proiectul major „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063, care face obiectul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară”, finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Acesta completează obiectivul Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din 660 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT) situate în zone rurale ale României, cu suprafaţa totală de 5.758.314 ha.
Obiectivul proiectului „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România” vizează extinderea înregistrării sistematice a imobilelor în zonele rurale ale României, prin deschiderea de noi cărţi funciare, fără costuri pentru cetăţeni, pentru toate imobilele din 660 de comune.
Valoarea totală a proiectului, derulat în perioada 2018 – 2023, este de 312.891.155 de euro respectiv 1.439.393.180 lei, din care 265.957.482 euro (1.223.484.203,02 lei) reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi 46.933.673 euro (215.908.976,98 lei) – cofinanţare de la bugetul de stat. ANCPI a încheiat, pe 26 septembrie 2018, contractul de finanţare a Proiectului major cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) şi Agenţiile pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru, nr. 3250/26.09.2018, înregistrat în cadrul ANCPI cu nr. 26885/16.10.2018.
Proiectul va fi implementat de ANCPI împreună cu 40 de oficii de cadastru şi publicitate imobiliară (judeţul Ilfov este exceptat, fiind situat într-o zonă dezvoltată şi Municipiul Bucureşti fiind zonă urbană) şi Centrul Naţional de Cartografie. Scopul Proiectului este de a stimula economia rurală, de a încuraja creşterea şi dezvoltarea socială, de a facilita dezvoltarea infrastructurii şi de a promova incluziunea socială prin înregistrarea proprietăţilor imobiliare în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară în zonele rurale ale României.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro