Published On: vin, oct. 13th, 2017

Cadastrarea gratuită a terenurilor continuă la Gura Foii

nichiduta.ro

Lucrările de cadastrare gratuită din cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF) se desfăşoară în sute de localităţi din toată ţara, fără costuri pentru cetăţeni, care vor primi acte gratuite pe proprietăţi iar în cazul succesiunilor nedezbătute, ANCPI suportă şi costul acestora.
Printe localităţile care benefiază de acest program se numără şi comuna dâmboviţeană Gura Foii.
Începând cu data de 10.10.2017, persoanele care deţin teren în Tarlaua 27, 28, 29 şi 33 în parcelele 523, 525, 526, 530, 531, 531/1, 632, 633, 634, 635, 637, 638, 639, 640, 641,
643, 644, 645, 646, 647, respectiv la PECO, CIA, COBIENI-CANAL, RĂSTOACA-CFR, STERPU, sunt aşteptate la sediul Primăriei Gura Foii cu actele de proprietate (titlu de proprietate, acte de succesiune, acte de partaj, acte de vânzare-cumpărare), în care sunt trecupe parcelele enumerate mai sus şi actele de stare civilă ale proprietartilor (buletine, acte de deces) în vederea efectuării cadastrului gratuit.
Lipsa actelor de proprietate şi a actelor de stare civilă duce la imposibilitatea efectuării lucrărilor de cadastru.
Ce cuprinde cadastrarea gratuită
Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF) cuprinde: măsurători cadastrale; activităţi de geodezie, cartografie, topografie şi fotogrammetrie; activităţi de informare şi conştientizare a publicului; dezvoltare şi mentenanţă a sistemelor informatice; conver- sia cărţilor funciare şi a documentaţiilor cadastrale din format analogic în format digital; tehnică de calcul şi de stocare; alte activităţi ce decurg din derularea PNCCF.
La nivelul ANCPI s-a constituit o comisie care are în vedere prioritizarea unităţilor administrativ-teritoriale la nivelul fiecărui judeţ, în vederea includerii acestora în programul naţional, în conformitate cu reglementările în vigoare. Comisia prioritizează localităţile ţinând seama de cel puţin unul dintre criteriile: localităţi ce fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură de interes naţional; localităţi ce fac obiectul realizării unor proiecte de dezvoltare locală; localităţi ce prezintă aşezări infórmale ale comunităţilor aflate în condiţii de sărăcie extremă.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro