Published On: mie, apr. 26th, 2017

Bilanţul IPJ Dâmboviţa pe primele trei luni ale anului 2017

nichiduta.ro

Întreaga activitate managerială la nivelul IPJ Dâmboviţa pe primul trimestru al anului 2017a avut ca obiectiv prioritar protejarea si câştigarea încrederii comunităţii şi s-a încadrat în efortul general al poliţiei române de a oferi un serviciu public poliţienesc concentrat pe cetăţean şi pe nevoile comunităţilor locale. In trimestrul I 2017, activităţile organizate de structurile Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa s-au desfăşurat în baza evoluţiei situaţiei operative şi a priorităţilor de acţiune stabilite la nivelul Poliţiei Române pentru anul 2017, respectiv: creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii, asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri şi asigurarea resurselor financiare, materiale şi umane. Pentru menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică în comunitate, prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi sporirea încrederii cetăţenilor în instituţia poliţiei, în primele trei luni ale anului 2017, structurile operative ale I.P.J. Dâmboviţa au organizat şi executat un număr de 2318 acţiuni operative şi 27 razii. Infracţionalitatea sesizată, declinată şi constatată
Au fost sesizate 3133 de infracţiuni (434), din care 261 de natură economico-Financiară, 2236 de natură judiciară (-355), respectiv 636 de altă natură. Ponderea infracţionalităţii sesizate la nivelul judeţului Dâmboviţa este reprezentată de infracţiunile contra patrimoniului (1139 de fapte, adică 35,7% din totalul infracţion-alităţii la nivelul judeţului), dintre acestea 639 fiind furturi,, în scădere cu 106 fapte faţă de trimestrul I 2016. Criminalitatea stradală
Din totalul de 2236 de fapte judiciare sesizate, 54 au fost stradale (-1,8%), din acestea 45 fiind în mediul urban şi 9 în mediul rural. Criminalitatea stradală sesizată se prezintă astfel: – tentativă de omor – 1 (+1) – tâlhărie – 6 – furt-41 (-8) – tulburarea ordinii şi liniştii publice – 4 (+4) -trafic şi consum ilicit de droguri – 2 (+2) 4. In perioada de referinţă, au fost primite 5718 apeluri preluate prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, din care numai la 1694 apeluri s-a impus intervenţia lucrătorilor de poliţie (29,6% din total), celelalte fiind îndrumări şi reveniri. Aplicând principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine
Sisuranţa traficului rutier
Pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră pe drumurile publice de pe raza judeţului Dâmboviţa, au fost organizate şi executate 382 de acţiuni preventive, la care au participat poliţiştii rutieri şi lucrători din cadrul formaţiunilor operative de poliţie, precum şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale, ai Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Dâmboviţa, ai Registrului Auto Român – Reprezentanţa Dâmboviţa, ai Secţiei de Drumuri Naţionale Dâmboviţa, ai Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi massmedia locală. Cu ocazia activităţilor executate pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere şi a abaterilor care pot creşte gradul de vic-timizare a participanţilor la trafic, au fost aplicate 19117 sancţiuni contravenţionale, din care: 5006 pentru nerespectarea regimului legal de viteză; 3592 – neuti-lizarea centurii de siguranţă; 316 – neacor-darea priorităţii la trecere; 2356 – abateri comise de pietoni; 2565 – abateri comise de conducătorii de motoci-clete/mopede şi biciclişti; 343 – folosirea neregulamentară a telefonului mobil în timpul conducerii auto. în perioada analizată au fost înregistrate 18 evenimente rutiere grave, cu 14,3% mai puţine faţă de trimestrul 1/2016 (-13), soldate cu 2 (4) persoane decedate, 17 (1) răniţi grav şi 2 (-3) răniţi uşor.
Totodată, s-au înregistrat 96 (-13) accidente rutiere uşoare, soldate cu rănirea uşoară a 128 (-20) persoane.
Principalele cauze ale producerii accidentelor rutiere cu victime în judeţul Dâmboviţa în trimestrul 1/2017 au fost:
1. Nerespectarea regimului legal de viteză – 28 accidente rutiere
2. Neacordarea priorităţii de trecere -27 evenimente rutiere
3. Nerespectarea distanţei de mers auto -16 accidente 4. Utilizarea neregulamentară a drumului public de către pietoni – 11 accidente
Având la bază priorităţile stabilite atât la nivelul Poliţiei Române, cât şi la nivel judeţean, structurile Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa vor acţiona, în perioada următoare, în conformitate cu planurile de măsuri/acţiune întocmite în scopul asigurării unui climat corespunzător de siguranţă civică, al prevenirii şi diminuării fenomenului infracţional şi creşterii vizibilităţii poliţiei în zonele de risc criminogen, precum şi pentru asigurarea climatului de legalitate în mediul de afaceri. Având în vedere rezultatele obţinute în trimestrul 1/2017, ATOP Dâmboviţa apreciază că IPJ Dâmboviţa a desfăşurat o activitate eficientă, axată pe priorităţile care asigură realizarea unui climat de siguranţă şi ordine publică, fapt ce rezultă din raportarea la indicatorii rriinimali de performanţă stabiliţi în planul strategic pe anul 2017.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro