Published On: lun, aug. 26th, 2019

Asocierea Consiliului Judeţean Dâmboviţa cu unităţile administrativ teritoriale Văcăreşti, Comişani şi Ulmi pentru realizarea documentaţiei urbanistice „Plan Urbanistic Zonal -Zona industrială şi de servicii Ulmi – Vacăreşti – Comişani „

nichiduta.ro

Având în vedere solicitările tot mai numeroase ale investitorilor de a dezvolta activităţi economice de servicii şi producţie în zonă Ulmi – Văcăreşti -Comişani, pentru a evita întârzierea punerii în practică a planurilor de afaceri ale acestora prin necesitatea elaborării de planuri de urbanism pentru fiecare parcelă solicitată, se impune elaborarea planului urbanistic zonal pentru întreaga suprafaţă.De asemenea, în conformitate cu prevederile art.47 alin.(3) lit.d) din Legea nr.350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie în cazul zonelor/parcurilor industriale, tehnologice şi zonelor de servicii.
Prin adresele înregistrate la Consiliul Judeţean Dâmboviţa nr. 15767/7.08.2019 a Primăriei comunei Văcăresti, nr. 15768/7.08.2019 a Primăriei comunei Ulmi şi nr. 15766/7.08.2019 a Primăriei comunei Comişani, UAT-urile solicită sprijinul Consiliului Judeţean Dâmboviţa ca prin asociere să se realizeze documentaţia ” Plan Urbanistic Zonal -Zona industrială şi de servicii Ulmi -Vacăreşti – Comişani „.
Având în vedere prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art.241 , art. 25 (1), (2), art. 271, lit.b, art.46 (1) cât şi nivelul limitat al resurselor financiare existente în bugetul local al comunelor Ulmi, Văcăreşti, Comişani, consilierii judeţeni au votat asocierea judeţului Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu comunele Ulmi,Văcăreşti, Comişani prin consiliile locale Ulmi, Văcăreşti, Comişani pentru realizarea documentaţiei urbanistice ” Plan Urbanistic Zonal – Zona industrială şi de servicii Ulmi – Vacăreşti – Comişani”,cu cote de participare la realizarea obiectivului de 50% de către Consiliul Judeţean şi 50%de către UAT Ulmi, Văcăreşti şi Comişani, proporţional, în funcţie de suprafaţa de teren reglementată prin PUZ de pe raza fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. Cotele finale vor fi stabilite la momentul semnării contractului de servicii.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro