Published On: mie, iul. 31st, 2019

Asociere între CJ Dâmboviţa şi Consiliul Local Răzvad pentru asfaltarea unor străzi în comuna Răzvad

nichiduta.ro

În luna februarie a acestui an, prin adresa nr. 2169/28.02.2019, înregistrată la CJ Dâmboviţa sub nr. 3818/28.02.2019, primăria comunei Răzvad a solicitat Consiliului Judeţean Dâmboviţa asocierea, în vederea realizării în comun a obiectivului „Modernizare străzi locale în comuna Răzvad judeţul Dâmboviţa”.
În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 69/24.04.2019 a fost emis acordul de principiu pentru asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu mai multe unităţi adminis-trativ-teritoriale, prin consiliile locale ale acestora, între acestea fiind şi comuna Răzvad.
Ulterior, prin adresa nr. 7663/23.07.2019, primăria comunei Răzvad a transmis CJ Dâmboviţa, Hotărârea Consiliului Local Răzvad nr. 50/23.07.2019 privind emiterea acordului de principiu pentru asocierea comunei Răzvad, prin Consiliul Local Răzvad, cu judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în vederea realizării proiectului „Modernizare străzi locale în comuna Răzvad judeţul Dâmboviţa”, devizul general şi principalii indicatori tehnico-eco-nomici ai obiectivului, în vederea aprobării acestora la nivelul Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
La această dată, Primăria comunei Răzvad se află în curs de obţinere a avizelor şi acordurilor ce se impun pentru derularea investiţiei, şi astfel, CJ Dâmboviţa a aprobat proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teri-torială Răzvad, prin Consiliul Local Răzvad, pentru realizarea în comun a investiţiei „Modernizare străzi locale în comuna Răzvad judeţul Dâmboviţa” şi aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro