Published On: mie, iul. 12th, 2017

Asociaţia GAL Titu şi-a lansat strategia de dezvoltare locală 2016-2023

nichiduta.ro

În prezenţa reprezentantilor unităţilor administrativ-teritoriale componente şi a altor membri, preşedintele Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Titu, Ion Nicolae şi managerul Cătălin Anghel au prezentat strategia de dezvoltare locală 2016-2023. La întrunire, din partea Consiliului Judeţean Dâmboviţa a participat vicepreşedintele Claudia Gilia. Într-o prezentare succintă, preşedintele Ion Nicolae a precizat că GAL-ul numără 52 de membri, din sectorul public, privat şi cel asociativ şi că a fost extins, de la şapte la 11 UAT-uri. Este vorba despre Oraşul Titu şi comunele Braniştea, Corbii Mari, Costeştii din Vale, Odobeşti, Poiana şi Potlogi, la care s-au alăturat în actualul exerciţiu financiar comunele Brezoaiele, Lunguleţu, Slobozia Moară şi Tărtăşeşti. GAL Titu a ajuns să acopere în prezent o suprafaţă de peste 464 kilometri pătraţi, cu o populaţie totală de 61397 de locuitori, din care 51739 de persoane din mediul rural. Acestea, alături de nivelul de calitate al strategiei de dezvoltare au constituit principalele criterii care au stat la baza obţinerii unei alocaţii financiare nerambursabile de 2,355 miloane de euro, la care se adaugă suma de 447500 de euro, pentru cheltuielile de funcţionare ale asociaţiei.
Ca principale obiective ale GAL Titu pe perioada următoare, au fost enumerate sporirea calităţii vieţii prin asigurarea accesului populaţiei la infrastructură şi servicii de bază de calitate; creşterea nivelului de trai prin încurajarea activităţilor economice generatoare de locuri de muncă; creşterea performanţei în agricultură, promovarea cooperării şi sporirea atractivităţii teritoriului GAL pentru valorificarea resurselor naturale şi turistice. În ce priveşte alocările financiare, ponderea cea mai mare va reveni finanţării proiectelor propuse de mediul privat, pentru dezvoltarea de activităţi economice agricole sau nonagri-cole. Pentru investiţii publice, în infrastructura de utilităţi de interes local, infrastructura educaţională şi medicală ori de servicii ale administraţiei publice, alocaţia financiară a fost estimată la mai puţin de un milion de euro.
Date fiind numărul mare de UAT-uri, întinderea şi populaţia de pe teritoriul Grupului de Acţiune Locală Titu, preşedintele Ion Nicolae şi managerul Cătălin Anghel au apreciat că vor fi depuse multe proiecte, cu o valoare totală peste alocaţia financiară, ceea ce va presupune o selecţie riguroasă în condiţii de maximă transparenţă.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro

Articole Recente