Published On: vin, mart. 16th, 2018

Asistaţii care refuză nemotivat locurile de muncă oferite riscă sistarea ajutorului social

nichiduta.ro

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dâmboviţa a avut în plată, în prima lună a anului, un număr de 7079 dosare de ajutor social cu 16237 de beneficiari. Suma totală plătită, numai în ianuarie, a fost de 1,866 milioane de lei, bani în contul cărora asistaţii social ar fi trebuit să se achite de obligaţiile prevăzute în Legea 416, a venitului minim garantat.
Potrivit directorului AJPIS Dâmboviţa, Mihai Toni Ciprian, după stabilirea dreptului de ajutor social, titularul dosarului are obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare intervenită cu privire la domiciliul, veniturile şi la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta şi să furnizeze toate informaţiile necesare pentru efectuarea anchetei sociale. Trebuie să efectueze sau, după caz, să asigure prin alte persoane apte de muncă din familie efectuarea orelor prevăzute în folosul comunităţii.
Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, potrivit legii, au obligaţia de a nu refuza un loc de muncă oferit sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională.
Pentru persoanele care presteaza ore de muncă, numărul acestora se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă. În cazul incapacităţii temporare de muncă ori, după caz, al pierderii totale sau parţiale a capacităţii de muncă a persoanei nominalizate să efectueze acţiunile sau lucrările de interes local, obligaţia de a presta orele de muncă poate fi transferată altor persoane din familia beneficiară de ajutor social numai cu acordul primarului.
În cazul în care beneficiarii apţi de muncă refuză locurile de muncă oferite sau să participle la cursuri de formare profesională, pierd dreptul de a primi ajutor social. La fel şi în cazul celor care nu efectuează zilele de muncă în folosul comunităţii.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro