Asigurarea unui mediu familial de îngrijire pentru copiii instituţionalizaţi

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat un seminar de informare privind promovarea oportunităţilor de finanţare nerambursabilă disponibile prin Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, pentru dezinstituţionalizarea copiilor aflaţi în îngrijire, în centrele de plasament şi dezvoltarea unor servicii destinate sprijinirii copiilor pentru care au fost identificate soluţii alternative îngrijirii instituţionale. Astfel, în cadrul evenimentului, tematica abordată a vizat Axa prioritară 8, „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 – „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale”, Obiectiv specific 8.3 C – „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: copii,
Apel 2.
Participanţii, reprezentanţi ai direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi ai consiliilor judeţene au fost informaţi cu privire la criteriile de eligibilitate şi la condiţiile de accesare a fondurilor Regio pentru realizarea de proiecte de investiţii care trebuie să fie conforme cu Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014 – 2020 şi care au scopul de a dezvolta serviciile de prevenire a separării copilului de familie, în vederea asigurării unei mai bune calităţi a vieţii, a şanselor de dezvoltare armonioasă şi a accesului la servicii bazate pe familie sau pe îngrijirea în cadrul comunităţii.
Pentru acest apel non-competitiv de proiecte, conform principiului „primul venit, primul servit”, regiunile mai puţin dezvoltate au un buget de peste 78 de milioane de euro, proiectele putându-se încadra între valorile eligibile de minimum 200 de mii de euro, respectiv de maximum 1 milion de euro. Cererile de finanţare ce depăşesc pragul minim de 50 de puncte, pot fi depuse prin aplicaţia My SMIS, până la data de 1 iulie, ora 12:00.
Beneficiarii eligibili ai acestui apel de proiecte sunt: direcţiile de asistenţă socială şi protecţia copilului din judeţele înscrise în lista de prioritizare elaborată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, care pot încheia parteneriate cu unităţi administra-tiv-teritoriale sau alte entităţi de drept public aflate în subordinea UAT şi care desfăşoară activităţi în domeniul social, precum şi cu entităţi de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale: asociaţii, fundaţii şi unităţi de cult/ structuri ale cultelor religioase recunoscute în România. În acest context, la nivelul regiunii noastre pot depune cereri de finanţare 22 de centre de plasament aferente judeţelor Argeş (7), Călăraşi (3), Dâmboviţa (1), Ialomiţa (2), Prahova (8) şi Teleorman (1).
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia realizează un proces intens de promovare a oportunităţilor de finanţare prin POR şi de susţinere a solicitanţilor de fonduri nerambursabile, astfel încât la nivelul regiunii Sud – Muntenia să se realizeze o rată optimă de absorbţie a fondurilor europene destinate dezvoltării regionale durabile.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Tinerii liberali, iniţiativă legislativă pentru predictibilitate în ce priveşte taxele de studiu

Tineretul Naţional Liberal a propus o iniţiativă legislativă prin care taxa de studio pe care studenţii care ocupă locuri „cu plată” o achită anual să fie stabilită la aceeaşi valoare pe durata întregului ciclu de studiu. Stabilirea acestei taxe la un anumit nivel de la începutul până la finalul studiilor […]