Published On: joi, mart. 7th, 2019

APIA a început vizarea carnetelor de rentier

nichiduta.ro

În perioada 01 martie – 31 august, rentierii agricoli se pot prezenta pentru vizarea carnetelor de rentier, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru Judeţean al APIA. Solicitanţii trebuie să prezinte, în original carnetul de rentier agricol; actul de identitate; decizia de la comisia de expertiză medicală -pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I şi II / decizia de la comisia de expertiză medicală şi decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I şi II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă;procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original; contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării; extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opţional); declaraţia tip pentru obţinerea vizei anuale.
Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.
Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art. 8 din Legea 247/2005 Titlu XI, şi a depunerii la oricare Centru Judeţean al APIA, până la data limită 15.10.2019, a cererii de moştenitor.
în anul anterior, la APIA Centrul Judeţean Dâmboviţa au fost vizate 227 de carnete de rentier agricol.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro

Articole Recente