Anunţ privind organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii spaţiului – cabinet medical

Anunţ privind organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii spaţiului – cabinet medical

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Oraşului Titu, Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, Titu, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245651095, fax 0245651097, email primariatitu@yahoo.com
 2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spaţiul în suprafaţă totală de 43,75 mp, compus din cabinet medical nr. P06, în suprafaţă de 28,79 mp şi cabinet medical nr. P13, în suprafaţă de 14,96 mp, situat la parterul policlinicii, din str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 15, oraş Titu, judeţul Dâmboviţa, aparţinând domeniului public al oraşului Titu, pentru desfăşurarea activităţii de medicină de familie, conform OUG 57/2019 şi HCL 19/29.01.2020
 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini
  3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: cerere scrisă sau direct de la sediul UAT
  3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Programe Achiziţii Publice Administrarea Domeniului Public şi Privat, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, oraş Titu, judeţul Dâmboviţa.
  3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: costul caietului de sarcini este de 50 lei, achitat la Casieria Primăriei Oraşului Titu.
  3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 18/02/2020, orele 14.00
 4. Informaţii privind ofertele:
  4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 27/02/2020, orele 10.00
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Oraşului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, oraş Titu, judeţul Dâmboviţa
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 27/02/2020, Sala de Consiliu a Primăriei Oraşului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, oraş Titu, judeţul Dâmboviţa, orele 10.30
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dâmboviţa – Calea Bucureşti nr. 3, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245/ 612.344, 0245/ 613.144; fax 0245/ 611.893; E-mail: tr-dambovita-arh@just.ro, tr-dambovita-brp@just.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

CUM S-AU DESCURCAT TINERII CHINDIEI

Liga 1 s-a reluat week-end-ul precedent, iar cel mai interesant meci al rundei a fost duelul dintre campioana CFR şi FCSB, încheiat cu victoria clujenilor cu scorul de 1-0. În această partidă au evoluat opt jucători U21, trei pentru CFR Cluj, Itu, Costache şi Petrila şi cinci pentru FCSB, Oaidă, […]