Published On: mar, sept. 17th, 2019

ANUNŢ PRIMĂRIA COMUNEI GLODENI

ANUNŢ
PRIMĂRIA COMUNEI GLODENI
Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de şofer II din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Glodeni
Examenul se organizează la sediul Primăriei Glodeni, în data de 09.10.2019 ora 10°° – proba scrisă. Proba practică şi interviul se vor susţine ulterior.
Condiţii generale de participare la concurs: Să aiba cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale
Să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei
Să nu aibă antecedente penale
Să fie absolvent de studii generale
Nu necesită vechime în muncă
Să aibă capacitate deplină de exerciţiu
Condiţii specifice Permis de conducere -categoria B , C, Să aibă calificare în meseria de maşinist la maşini pentru terasamente
Cererile de înscriere la concursul de ocuparea postului şofer II din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Glodeni se depun în 10 zile lucrătoare de la afişarea anunţului, la sediul primăriei comunei Glodeni.
Bibliografia se afişază la sediul Primăriei şi pe pagina de internet a primăriei.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>