Published On: joi, aug. 9th, 2018

Anul trecut au crescut cheltuielile gospodăriilor pe taxe şi impozite

nichiduta.ro

Potrivit unui raport al INS, statul a încasat anul trecut peste o cincime din ceea ce înseamnă cheltuieli ale gospodăriilor, în contul diferitelor taxe şi impozite. Astfel documentul Institutului Naţional de Statistică arată că, în anul 2016, un procent de 20,3% din cheltuielile gospodăriilor reprezentau impozite şi diferite contribuţii, iar în 2017 ponderea a crescut la 21,1%. Demn de reţinut este că gospodăriile de salariaţi au plătit de 12,1 ori mai mult decât cele de pensionari şi că, în comparaţie cu gospodăriile pensionarilor, impozitele şi contribuţiile plătite de salariaţi au fost de 6,4 ori mai mari. O diferenţă majoră este dată şi de faptul că mediul urban plăteşte de 2,1 ori mai mult decât cel rural
„În anul 2017, impozitele asupra veniturilor, contribuţiile la bugetele de asigurări sociale, cotizaţiile şi alte impozite şi taxe, au deţinut o pondere de 21,1% din cheltuielile totale, ridicându-se în medie la suma de 606,4 lei lunar pe o gospodărie, din care impozitul pe salariu a reprezentat 41,6% (39,7% în 2016), iar contribuţiile de asigurări sociale (pentru pensie, la fondul de şomaj şi pentru asigurările de sănătate) peste jumătate, 56,2% (58,4% în 2016), din totalul impozitelor”, se arată în document.
Impozitele, contribuţiile, cotizaţiile, taxele deţin o pondere mare în cheltuielile totale ale gospodăriilor în ale căror venituri predomină veniturile salariale. Astfel, în anul 2017 ponderea acestora în cheltuielile totale a fost de 30% pentru gospodăriile de salariaţi, comparativ cu 12,2% pentru cele de şomeri, 9,1% pentru gospodăriile de pensionari, 4,7% pentru cele de lucrători pe cont propriu în activităţi neagricole şi numai 4,1% în cazul gospodăriilor de agricultori.
De altfel, în anul 2017, cuantumul mediu al transferurilor aflate în sarcina gospodăriilor de salariaţi a fost de 12,1 ori mai mare decât al celor plătite de gospodăriile de agricultori, de 11,6 ori mai mare decât transferurile plătite de gospodăriile de lucrători pe cont propriu în activităţi neagricole, de 6,4 ori mai mare decât al celor de pensionari şi de 5,4 ori mai mare decât al gospodăriilor de şomeri.
În profil teritorial, se înregistrează diferenţe relativ mari de nivel şi pondere a transferurilor între urban şi rural şi un grad mai scăzut de diferenţiere pe regiuni. Cuantumul impozitelor, contribuţiilor etc. plătite în medie de o gospodărie din mediul urban a fost de 2,1 ori mai mare decât al celor plătite de gospodăriile din mediul rural, iar ponderea lor în totalul cheltuielilor a fost de 24,5% şi, respectiv, de 15,3%.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro