Published On: vin, iul. 13th, 2018

Amenzi între 50-500 de lei pentru PFA-urile care nu depun declaraţia unică

nichiduta.ro

Persoanele fizce autorizate (PFA) şi celelalte persoane fizice care obţin venituri din activităţi independente, chirii sau dividende riscă amenzi de la 50 de lei la 500 de lei dacă nu depun declaraţia unică privind veniturile realizate, termenul de depunere fiind anul acesta 16 iulie. „Nedepunerea la termenul prevăzut de lege a declaraţiei unice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei. În cazul aplicării sancţiunii amenzii, contribuabilul are posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în proce-sul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională”, se arată în Ghidul privind depunerea în anul 2018 a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
Potrivit Ghidului, declaraţia unică se completează pe surse şi categorii de venit, de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, desemnat potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular, corespunzătoare situaţiei fiscale a contribuabilului.
Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei unice vor completa câte o secţiune pentru fiecare categorie şi sursă de venit, atât pentru veniturile realizate în anul 2017, cât şi pentru veniturile estimate pentru anul 2018.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro