Published On: joi, apr. 26th, 2018

Amenajare trotuare şi elemente de asigurare a scurgerii apelor pe DJ 711A, comuna Potlogi

nichiduta.ro

Prin adresa nr. 8356/22.03.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean Dâmboviţa sub nr. 5934/26.03.2018, Primăria Comunei Potlogi a comunicat intenţia de a efectua lucrări de amenajare a trotuarelor şi scurgerea apelor pluviale în centrul localităţii Pot-logi, în zona drumului judeţean DJ 711A.
Consiliul Local Potlogi a adoptat în acest sens Hotărârea nr. 11/14.03.2018 privind încheierea unui protocol de predare/primire între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Consiliul Local Potlogi privind obiectivul de investiţie „Amenajare trotuare şi elemente de asigurare a scurgerii apelor pe DJ 711A, comuna Potlogi, judeţul Dâmboviţa”.
În vederea realizării investiţiei, de către Consiliul Local Potlogi, pe suprafeţe de teren din zona drumului judeţean, aflate în proprietatea Consiliului Judeţean Dâm-boviţa, era necesară aprobarea încheierii unui acord de utilizare a suprafeţelor de teren mai sus menţionate, precum şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului.
Predarea, respectiv primirea, suprafeţelor de teren ce fac obiectul proiectului de hotărâre, se va realiza la data semnării acordului de administrare, fără a fi necesară îndeplinirea altor formalităţi.
Astfel, consilierii judeţeni au votat proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de utilizare şi a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului „Amenajare trotuare şi elemente de asigurare a scurgerii apelor pe DJ 711A, comuna Pot-logi, judeţul Dâmboviţa”. CJ transmite dreptul de utilizare către Consiliul Local Potlogi a suprafeţelor de teren necesare realizării următoarelor lucrări aferente investiţiei „Amenajare trotuare şi elemente de asigurare a scurgerii apelor pe DJ 711A, comuna Potlogi, judeţul Dâmboviţa”:
Se vor amenaja trotuare noi – 997 mp, accese proprietăţi – 1.331 mp.
Sectoarele de drumuri judeţene ce fac obiectul prezentului acord de utilizare sunt: DJ 711A: km 30+577 (intrare Potlogi) – km 31+400 (intersecţie DJ 401A), L=823 m.
Consiliul Judeţean Dâmboviţa va participa cu reprezentanţi în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor şi recepţie finală a obiectivului, urmând ca după recepţia la terminarea lucrărilor să efectueze operaţiunile privind actualizarea valorii de inventar a drumurilor judeţene.
Valoarea totală a investiţiei este de 421.280,53 lei (fără TVA).

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro