Published On: mie, ian. 17th, 2018

ALMANAHUL BISERICESC PE ANUL 2018 AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIŞTEI

nichiduta.ro

Mărturie a manifestărilor pastoral-misionare şi a aprofundării cultural-spirituale din Arhiepiscopia Târgoviştei, tipărit în foarte bune condiţii grafice, în 448 de pagini, Almanahul bisericesc pe anul 2018 prezintă dinamismul vieţii bisericeşti, în diferitele ei aspecte, din anul recent încheiat. El cuprinde preocupări ştiinţifice ale profesorilor de la Facultatea de Teologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii Valahia din Târgovişte şi de la Seminarul Teologic Sf. loan Gură de Aur din Târgovişte, precum şi ale altor preoţi şi mireni, interesaţi de aprofundarea unor aspecte ale învăţăturii de credinţă, istoriei sau nevoilor misionare ale Bisericii noastre străbune.
Din paginile acestui volum transpare strădania slujitorilor Bisericii noastre de a sprijini opera misionară eclezială, prin intermediul teologiei şi al culturii, evidenţiind ceea ce poate conferi omului contemporan jaloane pentru a merge în siguranţă pe drumul vieţii, pentru a descoperi sensul existenţei şi pentru a contribui la împărtăşirea de încredere şi speranţă în ambientul lumii noastre.
Timpul nostru este marcat de numeroase provocări misionare, dintre care amintim de accentuarea efectelor nefaste ale procesului de secularizare, rezultând îndepărtarea de valorile tradiţionale, înstrăinarea faţă de nevoile aproapelui şi faţă de fundamentele credinţei. Apoi, globalizarea, noua migraţie, ori numeroasele conflicte, nu fac decât să accentueze nevoia de sfinţenie, de stabilitate, de pace şi de înţelegere, piloni pe care se poate construi o civilizaţie durabilă, la care Biserica noastră strămoşească poate avea un aport major.
Almanahul bisericesc arată principalele preocupări pastoral-misionare şi spirituale ale slujitorilor Ortodoxiei româneşti de pe aceste meleaguri, precum şi aprofundarea unor teme teologice, istorice şi culturale actuale, cum sunt cele legate de împărtăşirea în mod optim a credinţei către tineri, rolul icoanei în cultul şi viaţa bisericească, rolul unor personalităţi ale Bisericii noastre în perioada comunistă, ori împlinirea a jumătate de mileniu de la canonizarea Sf. Ier. Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul Ţării Româneşti, primul sfânt canonizat pe teritoriul ţării noastre, 500 de ani de la începutul construcţiei Catedralei mitropolitane din Târgovişte şi împlinirea a 460 de ani de la tipărirea Triodului-Penticostar, la Târgovişte, de către Diaconul Coresi.
Sunt prezente, între paginile volumului, şi preocupările ecleziale pentru anul 2018, care a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre drept „Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam” şi „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”. De aceea, în „Prefaţa” volumului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nifon sublinia: „Ortodoxia românească a fost alături de fiii şi fiicele ei, în cadrul zbuciumatei istorii a neamului nostru, ea fiind unul din coloanele fundamentale ale realizării idealului de unire al românilor într-un singur stat naţional şi unitar. Prin intermediul operei tipografice a Diaconului Coresi sau a Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, prin intermediul pravilelor, dintre care amintim de Pravila cea Mare de la Târgovişte, ori a promovării educaţiei şi a înfiinţării de şcoli, Biserica noastră a menţinut şi dezvoltat, cu fidelitate şi sâr-guinţă, idealul unionist românesc, aşa cum şi astăzi sprijină aspiraţiile noastre naţionale”.
Aşadar, Almanahul bisericesc al Arhiepiscopiei Târgoviştei pe anul 2018 reprezintă o imagine complexă a activităţii spiritual-religioase din Eparhia noastră şi poate fi folositor preoţilor, teologilor, profesorilor de Religie şi tuturor mirenilor angajaţi pe drumul credinţei.
BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIŞTEI

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro

Articole Recente