Published On: mie, mart. 22nd, 2017

Alegeri la federaţia de baschet

nichiduta.ro

Biroul Federal al Federaţiei Române de Baschet, întrunit la Cluj-Napoca în data de 16 martie 2017, a decis cu majoritate de voturi convocarea Adunării Generale de Alegeri pentru data de 5 mai 2017, ora 10:00, la sediul Federaţiei Române de Baschet din B.dul Basarabia, nr. 39, sector 2, Bucureşti (conform art. 55, litera b, din Statutul FRB). De asemenea, Biroul Federal a decis repro-gramarea Adunării Generale Ordinare pe 2017, din data de 7 aprilie 2017, la aceeaşi dată, 5 mai 2017.
Ordinea de zi a Adunării Generale din data de 5 mai 2017 este următoarea:
1. Raportul de activitate al FRB în anul 2016.
2. Bilanţul financiar-contabil pe 2016.
3. Raportul Comisiei de Cenzori pe 2016.
4. Planul anual de activitate pe 2017.
5. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe 2017.
6. Afilieri definitive şi dezafilieri.
7. Alegeri pentru noul Birou Federal (1 preşedinte, 2 vicepreşedinţi, 10 membri)
Conform art. 55, litera b, din Statutul FRB, cu minimum 20 de zile înainte de data desfăşurării şedintei, respective până în data de 14 aprilie 2017, structurile afiliate pot înainta către FR Baschet, la secretariatul FRB
– Observaţii şi propuneri pentru modificarea Ordinii de zi
– Nominalizarea delegaţilor desemnaţi să participe la Adunarea Generală
– Propuneri nominale de candidate pentru Biroul Federal, Comisia de Cenzori şi preşedintele Comisiei de Apel, însoţite de prezentarea activităţii acestora, confirmarea acceptării de catre cei în cauză, curriculum vitae şi cazier.
Până la data de 14 aprilie 2017 îşi pot depune candidaturile individuale si persoanele care doresc să candideze la funcţiile mai sus menţionate, însoţite de curriculum vitae şi cazier.
Cu 10 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale, FR Baschet va publica lista candidaţilor validaţi.
Reamintim că Bitroul Federal este compus din 15 membri; 13 dintre acesştia sunt aleşi de către Adunarea Generală, respectiv 1 preşedinte, 2 vicepreşedinţi, 4 reprezentanţi seniori, 4 reprezentanţi juniori şi 2 membri, persoane din afara structurilor afiliate la FRB; din Biroul Federal mai fac parte de drept, fără a fi aleşi de Adunarea Generala, secretarul general şi antrenorul federal al FRB.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro