Alcocentru, primul centru de tratament integrat al dependenţei de alcool din judeţul Dâmboviţa, la bilanţ

Ş.E.

Furt conducta DragomirestiALIAT a inaugurat în 2011 primul centru de trata-ment integrat al dependenţei de alcool din judeţul Dâmboviţa. În cei 2 ani de activitate, Centrul a avut 400 de beneficiari direcţi, 120 dintre aceştia primind cur-suri de formare profesională şi orientare vocaţională, impactul pozitiv al acestei schimbări fiind resimţit de peste 2.800 de per-soane, rude şi prieteni ai per-soanelor dependente de alcool. În cadrul proiectului au fost formaţi şi un număr de 87 de medici de familie, din întreg judeţul Dâmboviţa. „Am încheiat parteneri-ate cu instituţii relevante în domeniul asistenţei sociale şi incluziunii sociale la nivel judeţean: Serviciul de Probaţiune, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Spitalul Judeţean de Urgenţă, Secţia Psihiatrie, Centrul de Analiză şi Prevenire a Criminialităţii (IPJ Dâmboviţa), dar şi colaborări de durată cu instituţii precum Agenţia Naţională AntiDrog prin CPECA Dâmboviţa”, a declarat, într-o conferinţă de presă-bilanţ, Violeta Ioan, coordonator Alcocentru. „Noutatea Centrelor a constat în accea că au reuşit să integreze pentru prima dată în domeniul adicţiilor servicii sociale, psihologice şi de sănătate mintală într-un sis-tem de sănătate complex, dedi-cat exclusiv tratării psiho-sociale a afecţiunilor cauzate de consumul problematic de alcool. De ce am lansat aceste Centre? În 2011, ALIAT a rea-lizat primul studiu naţional în care s-a evaluat raportul cerere-ofertă cu privire la ser-viciile medicale dedicate per-soanelor cu un consum problematic de alcool. Două dintre concluziile studiului au pus în evidenţă că, pe de o parte, în România lipseşte un sistem de servicii medicale integrate adresate persoanelor cu un consum problematic de alcool şi familiilor acestora şi, pe de altă parte, faptul că aceşti oameni sunt stigmatizaţi social. Cum funcţionează centrele Alcolnfo? Odată ce se identifică un pacient care suferă de con-sum abuziv de alcool sau de afecţiuni asociate acestui diag-nostic, procesul terapeutic cuprinde 4 paşi pe care acesta îi poate urma:
1. Etapa de screening sau evaluare sumară – spe-cialiştii din cadrul Alcocentru evaluează nivelul personal de consum de alcool al pacientului folosind instrumente standar-dizate de evaluare.
2. Etapa evaluării amănunţite a pacientului – se va realiza împreună cu medicul psihiatru, în scopul stabilirii unui plan de intervenţie persona-lizat. Pacientul trebuie să ges-tioneze consumul problematic de alcool. Intervenţiile vor fi corelate cu şedinţe cu familia pacientului.
3. Faza de intervenţie -intervenţii terapeutice persona-lizate, în funcţie nevoile evalu-ate, menite să îl ajute pe pacient să gestioneze con-sumul problematic de alcool.
4. Faza de monito-rizare şi evaluare – managerul de caz se va ocupa de monito-rizarea evoluţiei pacientului chiar şi după terminarea pro-gramului terapeutic.
Serviciile oferite de aceste centre sunt comple-mentare celor oferite de spitale. Ele sunt gratuite şi confidenţiale pentru orice persoană care se confruntă cu un consum pro-blematic de alcool sau/şi de afecţiuni asociate acestuia.
Alianţa pentru Lupta Împotriva Alcoolismului şi Toxicomaniilor (ALIAT) este o organizaţie non-guvernamen-tală şi non-profit, o asociaţie din care fac parte profesionişti din domeniul sănătăţii mintale (psihiatri, psihologi, asistenţi sociali şi asistente medicale), înfiinţată în 1993 cu scopul de a dezvolta programe de pre-venire şi tratament pentru pro-blemele corelate cu consumul de alcool şi de droguri. În august 2011, ALIAT a deschis, în Bucureşti şi în Târgovişte, primele 2 centre care oferă tratament gratuit şi ajutor în scopul reintegrării sociale per-soanelor cu un consum pro-blematic de alcool şi familiilor acestora. În prezent, aceste două centre oferă servicii sociale şi tratamente complexe, în regim complet gratuit, pentru probleme de dependenţă şi de abuz de alcool”, a mai precizat Violeta Ioan.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

TITU - A ÎNCEPUT DECOLMATAREA CURSURILOR DE APĂ

În fiecare iaz se formează, cu timpul, nămol – de exemplu prin frunziş, microorganisme moarte, resturi de hrană şi descompunerea peştilor. Acestea pot conduce la procese de putrezire şi apa începe să devină tulbure şi să miroasă neplăcut. Aceste procese de putrezire conduc întotdeauna la o limitare a oxigenului eliberat […]