Published On: lun, iul. 3rd, 2017

Ajutor excepţional pentru producătorii de lapte

nichiduta.ro

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează crescătorii de animale că pot solicita ajutorul de adaptare excepţional destinat producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor până la data de 7 iulie 2017, inclusiv. Cererile de solicitare a ajutorului de adaptare excepţional se depun la APIA -Centrul Judeţean Dâmboviţa.
Ajutorul financiar se acordă producătorilor de lapte, persoane juridice, persoane fizice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.182/2016, care se încadrează la activitatea „agricultură la scară mică”, respectiv îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) deţin un efectiv de vaci de lapte de minimum 3 şi maximum 9 capete, inclusiv, pe beneficiar, identificate şi înregistrate în RNE la data depunerii cererii, în Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează crescătorii de animale că pot solicita ajutorul de adaptare excepţional destinat producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor până la data de 7 iulie 2017, inclusiv. Cererile de solicitare a ajutorului de adaptare excepţional se depun la APIA -Centrul Judeţean Dâmboviţa.
Ajutorul financiar se acordă producătorilor de lapte, persoane juridice, persoane fizice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.182/2016, care se încadrează la activitatea „agricultură la scară mică”, respectiv îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) deţin un efectiv de vaci de lapte de minimum 3 şi maximum 9 capete, inclusiv, pe beneficiar, identificate şi înregistrate în RNE la data depunerii cererii, în vaci lapte, identificate şi înregistrate în RNE la data depunerii cererii, detaliat pe crotalii;
f) unul din următoarele documente, după caz: copii de pe facturi sau de pe file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi/sau de pe dispoziţia de încasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, care să ateste livrarea/vânzarea directă a minimum 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016;
g) unul din următoarele documente, după caz: copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, datată în anul 2017; copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru vânzare directă datată în anul 2017; copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe cel puţin o dispoziţie de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat în anul 2017 pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică; copie de pe cel puţin o factură de vânzare directă a laptelui în anul
2017 pentru PFA, II, IF şi PJ.
h) dovadă cont activ bancă/trezorerie.
Suma cuvenită fiecărui producător de lapte se calculează de către A.P.I.A. prin împărţirea sumei prevăzute la efectivul eligibil de vaci de lapte, iar plăţile se efectuează până la data de 30 septembrie 2017.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro