Published On: mie, feb. 1st, 2017

Ajutor de minimis pentru producătorii de tomate în sere şi solarii

nichiduta.ro

La propunerea Ministerului Agriculturii, guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, schema de ajutor de minimis pentru producătorii agricoli persoane fizice, care deţin atestat de producător, în vederea cultivării de tomate în spaţii protejate (sere, solarii).
Valoarea sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 13.481,4 lei/beneficiar/an şi reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an, însă valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei a sumei de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare.
Pentru a fi eligibili acordării acestei forme de sprijin financiar pentru cultură tomate, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: Să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă indicator inscripţionată „Program susţinere tomate, 2017” şi să menţioneze numărul cererii depuse pentru obţinerea finanţării; Să obţină o producţie de minimim 2 kg de tomate/mp şi să valorifice o cantitate de tomate de minimum 2000 kg dovedită cu documente justificative, de pe suprafaţă de teren menţionată; Să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administra-tiv-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în sere şi solarii; Să valorifice producţia în perioadele ian-uarie-mai inclusiv, şi noiembrie-20 decembrie, inclusiv.
Cererile şi documentele justificative pentru acordarea acestui sprijin financiar se depun la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Prin acordarea ajutorului de minimis se urmăreşte obţinerea unor produse de calitate, competitive cu cele de pe piaţa europeană, precum şi o eficienţă economică în realizarea şi valorificarea acestora. De asemenea, ajutorul va contribui la creşterea şi stabilizarea cantitativă şi calitativă a producţiilor de materii prime, la echilibrarea balanţei veniturilor şi cheltuielilor producătorilor agricoli, ajutându-i să se reaşeze într-o poziţie mai stabilă şi mai echilibrată în raport cu partenerii de afaceri.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro