Published On: joi, apr. 10th, 2014

AJUTOARE DE STAT PENTRU ROMANIA

nichiduta.ro

euroComisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE în materie de ajutoare de stat, harta României privind acordarea ajutoarelor de stat pentru dezvoltarea regională în perioada 2014-2020, în cadrul noilor orientări privind ajutoarele regionale adoptate de Comisie în luna iunie 2013 (a se vedea IP/13/569). Noile orientări stabilesc condiţiile în care statele membre pot acorda întreprinderilor ajutoare de stat în scopul dezvoltării regionale. Obiectivul orientărilor este de a promova creşterea economică şi de a spori coeziunea în cadrul pieţei unice.
Harta ajutoarelor regionale a României defineşte, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, regiunile care pot beneficia de ajutoare regionale pentru investiţii acordate de autorităţile române şi stabileşte nivelurile maxime ale ajutoarelor (aşa-numitele „intensităţi ale ajutorului”) care pot fi acordate întreprinderilor din regiunile eligibile. Harta va fi valabilă în perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2020.
Întregul teritoriu al României va fi eligibil pentru ajutoare regionale pentru investiţii. Nivelurile maxime ale ajutoarelor care pot fi acordate proiectelor regionale de investiţii realizate de întreprinderile mari din zonele asistate se situează între 10% şi 50% din costurile totale ale investiţiei, în funcţie de regiune. Pentru investiţiile realizate de IMM-uri, aceste procente pot fi majorate.
În temeiul orientărilor regionale, regiunile care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media UE sunt eligibile în mod prioritar pentru ajutoarele regionale pentru investiţii, întrucât scopul principal al ajutoarelor regionale este acela de a promova dezvoltarea regiunilor defavorizate din Europa. În noua hartă, la această categorie se încadrează regiuni reprezentând 89,4% din populaţia României, iar acestea vor continua să fie eligibile pentru ajutoare regionale pentru investiţii la intensităţi maxime variind între 35% şi 50% din costurile eligibile ale proiectelor de investiţii în cauză. Şi alte regiuni aflate într-o situaţie defavorizată faţă de media UE sau de media naţională pot deveni eligibile dacă îndeplinesc anumite criterii şi dacă respectă criteriul acoperirii demografice totale. Statele membre pot astfel gestiona propriile disparităţi regionale. Având în vedere că aceste regiuni sunt mai puţin defavorizate decât cele cu un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media UE, atât domeniul de aplicare geografic, cât şi intensitatea ajutorului sunt limitate. În această categorie, regiunea din jurul Bucureştiu-lui, în care locuieşte 10,6% din populaţia României, va putea să beneficieze de ajutoare regionale pentru investiţii la intensităţi maxime ale ajutorului variind între
10% şi 35%.
Având în vedere că PIB-ul pe cap de locuitor în regiunea din jurul Bucureştiu-lui nu se mai situează sub 75% din media UE, intensităţile maxime ale ajutoarelor regionale pentru investiţii sunt mai mici decât în perioada precedentă. În restul regiunilor asistate, intensitatea maximă a ajutorului va rămâne neschimbată, cu excepţia unei singure regiuni (Vest) în care se va înregistra o uşoară scădere (10 puncte procentuale), având în vedere că PIB-ul acesteia a crescut şi că regiunea este în prezent mai puţin defavorizată faţă de media UE.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro