Published On: joi, feb. 14th, 2013

AJOFM-urile, în dialog cu angajatorii

nichiduta.ro

ajofmUniversitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a realizat o cercetare sociologică în cadrul activităţii Studiul privind funcţiunile touch-screen-urilor de preluare a declaraţiilor şi a portalului de preluare a locurilor de muncă vacante, din proiectului Serviciul public de ocupare – calitate, accesibilitate şi promptitudine, proiect implementat de AJOFM Sibiu în parteneriat cu AJOFM Satu-Mare, AJOFM Hunedoara, AJOFM Dâmboviţa, AJOFM Vaslui, ULB Sibiu şi SC Iquest Technologies SRL.
Cercetarea a fost aplicată unui eşantion de 1.162 de angajatori din judeţele Sibiu (278), Satu Mare (221), Hunedoara (240), Dâmboviţa
(223) şi Vaslui (200).
Peste 84% dintre angajatorii chestionaţi apeleză la serviciile oferite de Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Cu toate acestea, doar 54% sunt satisfăcuţi în mare măsură de promptitudinea răspunsurilor oferite de către cele 5 agenţii. Pentru aproape două treimi dintre respondenţi, comunicarea locurilor de muncă vacante la AJOFM-uri a contribuit la ocuparea respectivelor locuri de muncă rapid şi cu personal calificat.
Dintre modalităţile de comunicare privind desfăşurarea „Burselor locurilor de muncă” organizate de AJOFM-uri, se detaşează mass-media, urmată de comunicarea telefonică, scrisă, afişajul la sediul agenţiilor şi e-mail-ul. 41% dintre angajatori se declară satisfăcuţi de calitatea şi cantitatea informaţiilor primite în cadrul acestor burse privind forţa de muncă disponibilă, 37% sunt mediu satisfăcuţi în timp ce 6% dintre angajatori sunt mulţumiţi în mică măsură. Marea majoritate (56%) a agenţilor economici participă din când în când la aceste burse, 13% participă la toate aceste evenimente, în timp ce 20% nu participă niciodată.
Eficienţa cursurilor de calificare/recalificare/perfecţionare sau a altor forme de pregătire profesională organizată de AJOFM-uri este recunoscută de 58% dintre angajatori, care afirmă că regăsesc şi meseriile/profesiile din cadrul firmei fiecăruia. Alţi 24% din angajatori au răspuns că în cadrul acestor forme de pregătire nu se regăsesc şi meseriile din cadrul firmelor lor.
Angajatorii intervievaţi afirmă că preferă modalităţile informatizate de a depune la agenţii locurile de muncă vacante utilizând sistemul self-service (37%), portalul on-line (37%) şi e-mail-ul (18%).
Aproximativ 85% dintre respondenţi sunt interesaţi de primirea unor notificări/informări cu CV-urile şomerilor care au calificări de interes pentru compania pe care o reprezintă. Dintre aceştia 89% preferă e-mail-ul pentru primirea acestor notificări, 19% telefonul, 13% faxul, 2% SMS-ul, 5% web-ul şi în fine 4% preferă să fie notificaţi în scris/prin poştă. Totuşi există şi anagajatori (13%) care nu doresc astfel de notificări.
În ceea ce priveşte utilitatea sistemului self-service pentru furnizarea unor servicii de către AJOFM-uri, cei mai mulţi angajatori (55%) sunt de părere că ar reduce timpul petrecut la sediul agenţiilor într-o foarte mare măsură. Urna electronică, portalul de preluare a locurilor de muncă vacante şi touch-screen-urile au fost considerate foarte utile de aproximativ 80% din angajatorii respondenţi.
În descrierea şomerilor 34% dintre angajatori ar prefera să ştie vechimea în muncă a acestora, iar 54% ar dori să afle vechimea în profesie. Dintre angajatorii care au bifat răspunsul „altele”, cei mai mulţi au menţionat calităţile morale, pregătirea profesională reală, disponibilitatea la program prelungit, navetă sau lucrul în schimburi.
Semnătura digitală este preferată de 81% dintre angajatori, în timp ce 15% nu preferă acest mecanism.
Marea majoritate a angajatorilor (84%) este interesată de primirea unor notificări/informări cu CV-urile şomerilor care au calificări de interes pentru compania pe care o reprezintă. Dintre aceştia 89% preferă e-mail-ul pentru primirea acestor notificări.
Postarea informaţiilor pe site-ul AJOFM-urilor este apreciată pozitiv, prin prisma faptului că 69% dintre intervievaţi consideră aceste informaţii ca fiind uşor de găsit, 54% le consideră clar formulate, 42% le apreciază permanent actualizate şi tot 42% le găsesc complete. În opoziţie şi comparativ, informaţiile postate pe site sunt considerate greu de găsit pentru 5% dintre angajatori, con-fuse de 5%, neactualizate de 7% şi incomplete de către 11% dintre respondenţi.
Pentru a-şi recruta personalul în ultimii 5 ani, angajatorii au apelat la AJOFM-uri (65%), presă/mediul on-line (42%), baza proprie de CV-uri (32%), cunoştinţe/prieteni (29%), afişaj la sediul firmei (21%), firme specializate în recrutarea de personal (7%) şi membrii ai familiei (3%). Pentru publicarea ofertelor locurilor de muncă angajatorii au răspuns că plătesc în proporţie de 63%, iar 36% dintre aceştia nu plătesc.
Proiectul Serviciul public de ocupare – calitate, accesibilitate şi promptitudine, POS-DRU/111/4.1/S/91800, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, se înscrie pe Axa prioritară 4 – Modernizarea serviciului public de ocupare, Domeniul major de intervenţie 4.1.- Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare superior şi are valoarea totală de 8.324.964,44 ron din care 5.035.260,75 ron finanţare nerambursabilă.

eJobs

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro