Published On: mar, iul. 11th, 2017

AFIR primeşte cereri de finanţare pentru investiţii în procesarea şi marketingul produselor agricole şi a celor din sectorul pomicol

nichiduta.ro

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a deschis prima sesiune din anul 2017 de depunere a proiectelor de investiţii pentru submăsurile 4.2 şi 4.2a – Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole/ pomicole. Sesiunea a început în yceastă dimineaţă, se va desfăşur până pe 30 septembrie 2017 ora 1600 şi are o alocare totală de 112 milioane euro.
Fondurile alocate în această sesiune pentru Submăsura 4.2 se ridică la 100 de milioane euro. Din acestea, 40 de milioane sunt destinaţi investiţiilor în dezvoltarea şi modernizarea unor capacităţi de procesare a produselor agricole şi 60 de milioane euro pentru crearea de noi unităţi de procesare a produselor agricole.
Pragul minim pentru Sm 4.2 este de 15 puncte, iar pragurile de calitate pornesc de la 45 de puncte în perioada 10 -31 iulie, apoi 30 de puncte în luna august şi 15 puncte în luna septembrie.
Pentru investiţii în procesarea produselor pomicole prin Submăsura 4.2a, în sesiune din 2017 sunt alocaţi 12 milioane euro, iar pragul minim este de 10 puncte. Primul prag de calitate, aferent perioade 10 – 30 iulie este de 40 puncte. Pragul de calitate pentru luna august va fi de 25 puncte iar cel pentru luna septembrie de 10 puncte.
Modalitatea de depunere a cererilor de finanţare este cea on-line pe pagina oficială a Agenţiei, www.afir.info.
Pentru întocmirea documentaţiei necesare obţinerii finanţării, solicitanţii au la dispoziţie Ghidul Solicitantului care poate fi consultat gratuit pe site-ul Agenţiei, www.afir.info, la secţiunea „Investiţii PNDR”, în pagina dedicată fiecărei submăsuri în parte.
Pentru această sesiune, plafonul maxim de depunere a proiectelor este de 200% faţă de suma anuală alocată fiecărei submăsuri.
Depunerea proiectelor în cadrul sesiunii anuale se opreşte la termenul limită prevăzut sau înainte de acest termen, dacă valoarea publică totală a proiectelor depuse cu un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate ajunge la 200% (excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase). Această prevedere nu se aplică în primele 5 zile calendaristice ale sesiunii şi ale etapelor de depunere, când sesiunea va rămâne deschisă indiferent dacă suma alocată este epuizată.
Parte din Subprogramul Pomicol, SubMăsura 4.2a – Procesarea produselor Pomicole sprijină financiar investiţiile în unităţile care procesează materie primă provenită din sectorul pomicol, prin realizarea de construcţii destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare – depozitare – sortare -condiţionare – procesare – comercializare). Sunt, de asemenea, finanţate investiţiile în infrastructura internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme de supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc. În plus, sumbăsura finanţează investiţiile în unităţi mobile de procesare.
Beneficiari eligibili sunt întreprinderi individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice (societăţi comerciale), inclusiv grupurile de producători. Rata sprijinului public nerambursabil este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri şi forme asociative şi 40% pentru Întreprinderi Mari. În funcţie de obiectivele propuse prin proiect şi de tipul beneficiarului, sumele care pot fi accesate se încadrează între 600 de mii şi 1,5 milioane euro.
100 milioane euro sunt alocaţi pentru acest an Submăsurii 4.2 – „Sprijin pentru investiţii în procesarea /mar-ketingul produselor din sectorul agricol”. Aceste fonduri sunt destinate, de exemplu, investiţiilor care au ca scop construcţia, extinderea, modernizarea şi dotarea clădirilor unităţilor de procesare sau construcţii destinate unei etape sau întregului flux tehnologic.
Sunt, de asemenea, finanţate investiţii în producerea şi comercializarea produselor vinicole propuse de solicitanţii care nu figureaza în Registrul Plantaţiilor Viticole cu Declaraţia de producţie şi/sau cu Declaraţia de stocuri produse vinicole.
Beneficiarii Submăsurii – persoane fizice autorizate, societăţi comerciale, cooperative agricole – pot obţine o rată a sprijinului public nerambursabil de maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile.
Astfel, pentru un proiect se pot obţine până la 2,5 miloane euro Euro/proiect, în funcţie de tipul beneficiarului şi investiţia propusă.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro

Articole Recente