Published On: joi, aug. 24th, 2017

AFIR a publicat noua versiune a Manualului de achiziţii pentru beneficiarii privaţi ai PNDR 2020

nichiduta.ro

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat recent o nouă versiune a Manualului operaţional de achiziţii pentru beneficiarii privaţi care au obţinut finanţare prin intermediul submăsurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).
Prevederile noii versiuni a Manualului, care stabileşte normele şi modalitate derulării procesului de achiziţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor, se aplică în cadrul proiectelor finanţate prin PNDR 2020, atât beneficiarilor privaţi, cât şi solicitanţilor şi ofertanţilor.
Manualul s-a modificat ca urmare a nevoii de armonizare cu legislaţia naţională în vigoare privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor finanţate din fonduri publice (HG 907/2016). De asemenea, modificările au avut în vedere şi prevederile legale referitoare la reglementarea cadrului naţional de implementare, precum şi unele măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor europene alocate prin PNDR 2020 (HG 138/2017).
AFIR asigură, prin intermediul portalului www.afir.info, derularea on-line a procedurii de achiziţii pentru beneficiarii submăsurilor de finanţare a investiţiilor private din PNDR 2020. Procedura online se aplică pentru toate achiziţiile derulate de către beneficiarii privaţi şi este valabilă pentru achiziţia de servicii, bunuri (cu sau fără montaj) şi pentru execuţie de lucrări.
O modificare importantă a Manualului de achiziţii, faţă de versiunea anterioară, vizează acordarea avansului pentru beneficiarii privaţi, aceasta făcân-du-se după avizarea unei achiziţii, indiferent de valoarea acesteia. În acestă versiune a Manualului de achiziţii a fost introdus Procesul verbal de deschidere, în completarea dosarului de achiziţii, în cazul procedurii de selecţie de oferte. O altă modificare se referă la conflictul de interese, în sensul că s-a redus verificarea privind relaţiile de rudenie sau afin dintre beneficiarul privat, comisia de evaluare şi ofertanţi până la gradul II, faţă de gradul IV prevăzut de versiunea anterioară a manualului.
Totodată, în această versiune a Manualului de achiziţii au fost introduse clarificări privind achiziţiile de acelaşi tip în cazul procedurii cu o singură ofertă şi au fost menţionate unele aspecte legate de conţinutul caietului de sarcini care ar determina neavizarea invitaţiei de participare.
Noua versiune a Manualului de achiziţii prezintă mai multe exemple de situaţii care pot duce la neav-izarea procedurii de achiziţii. Dintre aceste motive sau situaţii amintim: netransmiterea în termen a răspunsului la solicitările de clarificări şi la contestaţiile care fac obiectul procedurii de achiziţii, nere-spectarea de către comisia de evaluare a principiilor achiziţilor, a manualului şi a instrucţiunilor de achiziţii, evaluarea incorectă a documentelor de calificare a operatorilor economici şi a ofertelor, fără a lua în calcul toate elementele prezentate. De asemenea, semnarea contractului înaintea termenului de aşteptare în vederea depunerii eventualelor contestaţii (6 zile) poate determina neav-izarea procedurii de achiziţii pentru beneficiarii privaţi ai PNDR 2020.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro