Published On: mar, iun. 26th, 2018

Admitere 2018 – începe completarea opţiunilor în fişele de înscriere la liceu

nichiduta.ro

Sâmbătă au fost afişate rezultatele finale, după contestaţii, la Evaluarea Naţională şi trebuie spus că, după contestaţii, la nivel naţional nu s-a schimbat mare lucru: 73,5% dintre elevi au luat note peste 5 la examene, cu 3,4 puncte procentuale mai puţini decât anul trecut. 319 candidaţi au încheiat examenul de Evaluare Naţională 2018 cu media generală 10. La Limba şi literatura română, au obţinut note peste 5 – 83% dintre candidaţi, în timp ce 2.089 de candidaţi au fost notaţi cu 10 (Spre comparaţie, în 2017 au fost 1.745 de note 10 la Limba română. O altă comparaţie relevantă este cu rezultatele de la simularea din 2018 – 63,1% dintre elevii de clasa a VIII-a au luat note peste 5 la simularea examenului de Limba şi literatura română).
La examenul de Matematică, 61,3% au note peste 5, iar 1.903 candidaţi au obţinut nota 10 (Spre comparaţie, în 2017 au fost 4.450 de note 10 la Matematică. La simularea din 2018, doar 33,1% dintre elevi au luat note peste 5 la Matematică).
Pentru înscrierea la liceu mai sunt de urmat paşii următori: 29 iunie – 3 iulie: Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a 29 iunie – 3 iulie: Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere
30 iunie – 4 iulie: Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator
9 iulie: Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi şi afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal
10 – 13 iulie: Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi
13 iulie: Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urmă neinscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere
16-18 iulie: Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiile speciale apărute după etapă de repartizare comupteri-zata, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizaţi în etapă repartizării computerizate
Calendar Admitere Liceu 2018 la învăţământul seral şi cel cu frecvenţa redusă
10 – 13 iulie: Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţa redusă 16 – 18 iulie: Repartizarea candidaţilor
Admitere Liceu 2018,
a doua etapă
18 iulie: Afişarea situaţiei locurilor rămase libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limba modernă ori maternă 3 septembrie: Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limba modernă sau maternă
4-5 septembrie: Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de limba modernă sau maternă 3-6 septembrie: Primirea cererilor de înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapă anteriara, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare 7 septembrie: Repartizarea absolvenţilor care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapă anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare, utilizând aplicaţia informatică centralizată
7 septembrie: Transmiterea rezultatelor repartizării

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro