Published On: mie, aug. 2nd, 2017

ADI Salubritate Dâmboviţa a avut o activitate intensă în perioada 1 iunie 2016 – 1 iunie 2017

nichiduta.ro

La nivelul judeţului Dâmboviţa, în perioada 1 iunie 2016 – 1 iunie 2017 monitorizarea activităţii de salubrizare a fost efectuată de Agentul de Control şi Agentul de Supraveghere din cadrul aparatului tehnic ADI Salubritate.
Agentul de Control a monitorizat activitatea de colectare şi transport al deşeurilor menajere şi instituţionale, desfăşurată de operatorul S.C. SlIPER-COM S.A., conform Contractului 170/33/2010 şi caietului de sarcini ce face parte integrantă din acest contract, iar Agentul de Supraveghere a urmărit activitatea de depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor menajere şi instituţionale, desfăşurată de operatorul SC ElROGAS PRESCOM SRL FIENI, conform Contractului 492/538/2010 şi caietului de sarcini – parte integrantă din acest contract.
Agentul de Control activează cu trei agenţi, angajaţi ai aparatului tehnic ADI care, în conformitate cu hotărârile şi procedura specificate anterior, au desfăşurat zilnic, pe parcursul perioadei menţionate mai sus, monitorizarea activităţii de colectare şi transport deşeuri în judeţul Dâmboviţa, a operatorului S.C. SlPERCOM S.A., pe baza programelor de colectare a deşeurilor menajere şi instituţionale, în cele 89 de l.A.T.-uri din judeţ.
În perioada 1 iunie 2016 – 1 iunie 2017 au fost primite şi soluţionate, în termen legal, un număr de 62 reclamaţii scrise, de la cetăţeni şi autorităţi locale, şi 77 solicitări telefonice de verificare a unor situaţii pe teren. Acestea au fost soluţionate operativ, cele mai multe dintre ele fiind legate de scutirea sau reducerea taxei de habitat, necesarul de pubele, serviciu neefectuat sau neridicarea întregii cantităţi de gunoi de la cetăţeni de către operatorul S.C. SlPERCOM
S.A.
Agentul de Control a verificat pe teren reclamaţiile scrise sau telefonice, primite de la beneficiarii serviciului de colectare şi transport deşeuri şi au sancţionat, când a fost cazul, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale ale operatorului de colectare şi transport deşeuri, prin emiterea a 16 avize de rectificare.
Datorită introducerii de către Administraţia Fondului pentru Mediu, din anul 2016, a taxei de 100 lei/tonă de deşeuri menajere şi instituţionale, pentru fiecare tonă de deşeuri municipale eliminată prin depozitare, peste 85% din cantitatea de deşeuri municipale depozitate în 2015, Agentul de control a colaborat cu reprezentanţii lAT-urilor din judeţ şi a întreprins acţiuni pentru micşorarea cantităţilor de deşeuri menajere, predate de generatorii casnici pentru eliminare prin depozitare.
Având în vedere că taxa de 100 lei/tonă, menţionată anterior, se aplică tuturor l.A.T.-urilor care au depăşit cu 85% cantitatea de deşeuri municipale eliminate prin depozitare în 2015, este imperios necesar să fie luate o serie de măsuri ferme care să reducă substanţial cantitatea de deşeuri menajere generată de gospodăriile individuale din mediul rural şi urban.
În perioada 1 iunie 2016 – 1 iunie 2017, la sediul ADI Salubrizare, s-au adresat pentru rezolvarea unor cazuri concrete sau reclamarea unor situaţii un număr de 49 cetăţeni, cei mai mulţi din Târgovişte. Pe e-mail au primit răspunsuri şi precizări legate de prevederile unor Hotărâri ADI un număr de 8 cetăţeni din ţară şi străinătate.
Prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Prefectura Dâmboviţa, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Dâmboviţa şi Protecţia Consumatorilor, au fost primite şi soluţionate 34 cereri şi reclamaţii ale unor cetăţeni – toate fiind rezolvate în termenul legal, iar răspunsurile comunicate către cetăţeni şi autorităţile judeţene.
Atribuţiile Agentului de Supraveghere sunt reglementate de Hotărârea ADI nr. 127/24.07.2013, de prevederile contractului nr. 492/538/2010 şi caietului de sarcini, ce face parte integrantă din acest contract.
Agentul de Supraveghere activează cu un număr de 3 agenţi, angajaţi ai aparatului tehnic ADI care, în conformitate cu documentele specificate anterior, au desfăşurat zilnic, perioada 1 iunie 2016 – 1 iunie 2017, monitorizarea activităţii de depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor în Judeţul Dâmboviţa, la Centrul de Gestionare a Deşeurilor Aninoasa şi Depozitul Titu, gestionate de operatorul de depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor în Judeţul Dâmboviţa
SC ElROGAS PRESCOM SRL FIENI.
Agenţii de supraveghere au monitorizat zilnic modul de cântărire şi evidenţiere a cantităţilor de deşeuri primite la cele două depozite ecologice din Aninoasa şi Titu, de la operatorul de colectare şi transport al deşeurilor, S.C. SlPERCOM S.A., şi modul de exploatare a utilajelor şi instalaţiilor din cadrul celor două depozite.
În perioada 1 iunie 2016 -1 iunie 2017, au fost depozitate 127.166,48 tone de deşeuri municipale şi asimilate, colectate şi transportate de operatorul S.C. SlPERCOM S.A. şi depozitate, tratate şi valorificate de operatorul SC ElROGAS PRESCOM SRL FIENI la depozitele ecologice din Aninoasa şi Titu.
De asemenea, au fost colectate 1.841,69 tone deşeuri de la agenţii economici din judeţ, de către operatorul S.C. SlPERCOM S.A., care a încheiat contracte cu aceşti agenţi.
Cantitatea de 334,08 tone deşeuri verzi, intrată în staţia de compostare Aninoasa în perioada 1 iunie 2016 – 1 iunie 2017, a fost depusă în spaţiile destinate stocării temporare a acestora, până la momentul prelucrării în vederea supunerii la procesul de compostare naturală. În acest an, au fost două etape de prelucrare (aprilie şi octombrie), conform cu tehnologia indicată prin proiect.
În perioada 1 iunie 2016 – 1 iunie 2017, staţia de sortare de la Centrul de Gestionare a Deşeurilor Aninoasa a fost folosită împreună cu presa pentru deşeurile de plastic, colectate de la cele două depozite, prelucrându-se astfel 877,18 tone deşeuri din plastic, la care sau adăugat 103,08 tone deşeuri hârtie şi carton şi 99,96 tone deşeuri metalice.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro

Articole Recente