Published On: mar, aug. 8th, 2017

Activităţile desfăşurate pe linie de stare civilă, verificate la sânge în judeţul Dâmboviţa

nichiduta.ro

In conformitate cu graficul anual aprobat, în perioada 01.06.2016 -01.06.2017 s-au efectuat 90 verificări la oficiile de stare civilă din judeţul Dâmboviţa, asupra tuturor înregistrărilor de stare civilă din cadrul primăriilor. Cu acest prilej, s-a verificat realizarea sarcinilor din procesele verbale de control anterioare, modul de eliberare şi gestiunea certificatelor de stare civilă, înscrierea menţiunilor şi efectuarea comunicărilor, atribuirea, gestionarea şi înscrierea codurilor numerice personale. La oficiile de stare civilă, unde, cu ocazia verificărilor, au fost constatate aspecte negative, acestea au fost consemnate în procesul verbal, urmând a fi îndreptate şi comunicate serviciului de specialitate, până la data stabilită.
S-a asigurat prezenţa unui reprezentant la procedura de predare-pre-luare a gestiunii de stare civilă, la schimbarea din funcţie a ofiţerului de stare civilă delegat/suspendarea raportului de serviciu, la primăriile următoarelor localităţi: Niculeşti, Ciocăneşti, Gura Ocniţei, Butimanu, Mogoşani, Vlădeni, Crevedia şi Odobeşti. Totodată, a fost efectuată instruirea noilor ofiţeri de stare civilă delegaţi.
S-au primit, verificat, întocmit referate şi au fost avizate 803 dosare de transcriere de acte de stare civilă, din care 650 – transcrieri de naştere, 84 – transcrieri căsătorie, 58 – transcrieri deces, 2 dosare sunt în lucru, iar pentru 9 dosare sau întocmit adrese de restituire întrucât nu erau îndeplinite condiţiile legale pentru avizarea favorabilă.
S-au primit şi verificat 46 dosare de divorţ pe cale administrativă, s-a solicitat număr din Registrul unic al certificatelor de divorţ şi a fost înaintat primăriei competente în vederea eliberării certificatului de divorţ. 221
S-au primit, verificat şi avizat 142 de dosare de rectificare a actelor de stare civilă. 1 dosar este în lucru, iar pentru 2 dosare s-au întocmit adrese de restituire, deoarece nu făceau obiectul rectificării sau nu cuprindeau toate documentele necesare.
S-au primit, verificat şi soluţionat, prin emiterea dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa, un număr de 39 de dosare de schimbare de nume pe cale administrativă, iar pentru 2 dosare s-au întocmit adrese de restituire, întrucât nu erau îndeplinite condiţiile legale pentru emiterea dispoziţiei.
S-au primit, verificat şi avizat 64 de dosare de înregistrare tardivă a naşterii, conform procedurii stabilite prin HG nr. 801/2016.
S-au centralizat şi transmis situaţiile lunare, trimestriale şi semestriale către DEPABD Bucureşti.
S-a acordat sprijin metodologic şi îndrumare ofiţerilor de stare civilă delegaţi, la solicitarea acestora telefonic, prin e-mail, ori cu ocazia deplasării în teren. Au fost desfăşurate activităţi de îndrumare şi responsabilizare cu privire la necesitatea şi importanţa aplicării întocmai a prevederilor legale în materie de stare civilă.
S-au primit, sortat şi înregistrat 18.690 de menţiuni, au fost operate pe marginea actelor de stare civilă 17.633 de menţiuni.
S-au eliberat 354 extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă -ex.II, la cererea ofiţerilor de stare civilă delegaţi sau a altor instituţii abilitate.
S-au efectuat 2.010 verificări în actele de stare civilă aflate în arhiva proprie, la solicitarea oficiilor de stare civilă.
S-au primit şi inventariat 62 de registre de stare civilă primite de la oficiile de stare civilă din judeţ.
Pentru stabilirea unui mod de lucru unitar pe linie de stare civilă, au fost comunicate tuturor primăriilor de pe raza judeţului recomandările, îndrumările trimise de către DEPABD Bucureşti, precum şi noutăţile legislative în materie.
S-au efectuat verificări în baza de date judeţeană şi în baza de date centrală atât pentru lucrările curente, cât şi pentru clarificarea unor situaţii semnalate de ofiţerii de stare civilă delegaţi.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro

Articole Recente