Published On: joi, mai 3rd, 2018

Acces mai bun la terapii pentru pacienţii cu afecţiuni grave

nichiduta.ro

Printr-o Ordonanţă de Urgenţă aprobată de Guvern, care modifică şi completează OUG 77/2001, au fost stabilite noi mecanisme care vor sta la baza încheierii contractelor cost-volum/ cost-volum – rezultat, pentru medicamentele care deţin o decizie de includere condiţionată în Lista de medicamente compensate şi gratuite.
Noile reglementări vor asigura accesul pacienţilor cu afecţiuni grave (oncologice, boli rare, hepatită C, cardiovasculare, scleroză multiplă) la toate medicamentele destinate unei indicaţii terapeutice în concordanţă cu starea sănătăţii şi comor-bidităţile acestor pacienţi, şi nu la un singur medicament aşa cum era reglementat până acum.
La baza încheierii contractelor cost-volum/cost-volum – rezultat, vor sta mecanisme distincte de tip progresiv, fie pacienţi-volume, fie cost efectiv/pacient cu rezultat medical. Noile mecanisme asigură predictibil-itatea costurilor atât pentru bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, cât şi pentru deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă.
Pentru pacienţi nu va exista nicio contribuţie personală, diferenţa dintre preţul de comercializare şi costul efectiv/pacient va fi acoperită de deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă cu titlul de contribuţie trimestrială.
Pentru asigurarea continuităţii tratamentelor pentru pacienţii care beneficiază de medicamente ce fac obiectul unor contracte cost-volum/cost-volum – rezultat, actul normativ prevede o serie de măsuri tranzitorii. Astfel, contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă, rămân supuse legislaţiei în vigoare la data la care acestea au fost încheiate. Contractele care vor expira în primele două luni ale ultimului trimestru calendaristic de valabilitate, vor putea fi prelungite, cu acordul părţilor, până la finalul trimestrului respectiv (30 iunie 2018).
„Noile reglementări vor asigura accesul pacientului la tratamentul cel mai bun din punct de vedere ştiinţific şi medical. Am solicitat conducerii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să urgenteze realizarea normelor de aplicare precum şi toate procedurile necesare încheierii contractelor cost-volum/ cost-volum -rezultat, astfel încât în cel mai scurt timp să permitem accesul la medicamente şi să asigurăm continuitatea tratamentelor pentru pacienţii cu afecţiuni grave”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro