Published On: sâm, mart. 2nd, 2013

A început vizarea carnetelor de rentier agricol

nichiduta.ro

agriculturaIn perioada 01 martie – 31 august 2013, rentierii se pot prezenta la Centrul Judeţean Dâmboviţa al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol.
Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar în baza unei procuri autentice.
De asemenea, rentierul agricol trebuie să prezinte la APIA carnetul de rentier agricol; contractul de arendare; actul de identitate în original; document coordonate bancare (opţional); decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată, pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.
Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul respectiv poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, în perioada de vizare, moştenitorii vor depune la oricare centru judeţean al APIA carnetul de rentier al defunctului, certificatul de deces, actul de succesiune, actul de identitate al moştenitorului, împuternicire sau declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro