Published On: mar, apr. 1st, 2014

A ÎNCEPUT SELECŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE VOR EVALUA MANUALELE

nichiduta.ro

manualeA fost lansat apelul pentru selecţia cadrelor didactice care vor evalua proiectele de manuale şcolare pentru clasele I şi a Il-a pentru anul şcolar 2014 -2015.
Evaluarea proiectelor se va face în baza prevederilor Ordinului ministrului Educaţiei Naţionale (OMEN) 5559/2013, privind regimul manualelor şcolare şi a specificaţiilor tehnice aprobate în 2014.
Din grupurile de evaluare pot face parte cadre didactice din sistemul de învăţământ preuni-versitar care activează la catedră. Au prioritate cadrele didactice cu gradul I sau II, care au absolvit cursuri sau module specifice activităţilor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare sau de abilitare curriculară, ori de evaluare de proces şi care au titlul ştiinţific de doctor în domeniul precizat sau au absolvit un masterat ori un curs postuniversitar în domeniul ştiinţelor educaţiei. Fiecare persoană îşi va putea depune candidatura doar pentru o singură disciplină dintre cele menţionate de MEN, având obligaţia de a menţiona explicit care este aceasta. Disciplinele pentru care se organizează sesiunea de evaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul primar sunt cele cuprinse în planurile-cadru pentru clasele I şi a Il-a: Comunicare în limba română, Comunicare în limba maternă, Matematică şi explorarea mediului, Comunicare în limba modernă 1 şi Religie.
Procesul de selecţie a candidaţilor se va desfăşura în perioada 28 martie – 6 mai. În 6 mai va fi anunţat rezultatul selecţiei, individual, doar pentru candidaţii selectaţi. Alegerea componenţilor grupurilor de lucru şi comunicarea rezultatelor se vor desfăşura exclusiv online, pe platforma dedicată de pe site-ul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare – http://www.roc-nee.eu/. La încheierea sesiunii de evaluare, evaluatorii de proiecte de manuale şcolare, care au demonstrat competenţă şi eficienţă/performanţă în activitatea desfăşurată, vor fi încadraţi în Corpul evaluatorilor de proiecte de manuale şcolare, principala bază de selecţie pentru cadrele didactice incluse în comisii la sesiunile următoare.
Manualele şcolare vor avea atât o variantă tipărită, cât şi una digitală, iar elevii vor primi ambele formate. Acestea vor fi realizate în două volume, structurate astfel încât să acopere întreaga programă şcolară, fiecare însoţit de un CD/DVD cu formatul digital.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro