Published On: mar, mart. 5th, 2019

A început procesul de înscriere a copiilor la clasa pregătitoare

nichiduta.ro

Luni, 4 martie, a fost prima zi în care părinţii au putut completa, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, cererile-tip de înscriere. Potrivit regulamentului, validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor are loc, zilnic, în intervalul orar 8.0018.00 (luni-vineri).
Pasul următor este pe 25 martie, data la care comisia naţională procesează cererile tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi face repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în ce-rerea-tip de înscriere.
Între 26 – 27 martie 2019, fiecare şcoală procesează cererile părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere iar pe 28 martie 2019, comisia naţională procesează cererile-tip de înscriere şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie.
Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă se face pe 29 martie.
A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare are loc după următorul calendar:
– 1 aprilie2019 – Şcolile vor afişa procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar.
– 2 aprilie – 8 aprilie2019 – Părinţii depun cererea-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
– 8 aprilie -10 aprilie 2019 -Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.
– 11 aprilie 2019 – Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.
– 12 aprilie – 19 aprilie 2019 -Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.
Aşa cum prevede regulamentul, în această primăvară vor fi înscrişi la şcoală copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la 1 septembrie 2019. Şi părinţii/tutorii/ împuterniciţii legali ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv îşi pot să-şi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
Potrivit metodologiei, au prioritate la înscriere copiii care sunt în circumscripţia şcolii, adică locuiesc pe străzile adiacente şcolii. In cazul în care într-o şcoală numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi al căror domiciliu se află în afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri libere, atunci şcoala va aplica criterii de departajare generale şi specifice: a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; b) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi; c) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; d) existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro