Published On: mie, oct. 11th, 2017

A fost aprobat contractul şi certificatul de pregătire practică pentru elevii din învăţământul dual

nichiduta.ro

Stagiul de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual se va desfăşura, începând cu anul şcolar 2017-2018, în baza contractului de pregătire practică în învăţământul dual, aprobat prin ordinul de ministru nr. 4798/2017 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 795/6.10.2017. Contractul se încheie între unitatea de învăţământ, operatorul economic partener de practică şi elevul sau părintele/tutorele/ susţinătorul legal instituit al acestuia.
Contractul de pregătire practică din învăţământul dual reglementează, printre altele, statutul practicantului, drepturile şi obligaţiile acestuia, drepturile şi obligaţiile operatorului economic partener de practică, drepturile şi obligaţiile unităţii de învăţământ, respectiv modul de evaluare a stagiului. Contractul poate fi completat şi cu alte clauze specifice, cu condiţia să nu contravină modelului aprobat.
Aceste documente vizează toate activităţile de profil stabilite prin contractul de parteneriat: stagiile de pregătire practică din planul-cadru de învăţământ, precum şi componenta de pregătire practică săptămânală (instruire şi laborator tehnologic) din modulele de specialitate pentru calificarea profesională vizată, convenite a se desfăşura la acel operator economic sau în alte spaţii stabilite de acesta pe baza unor convenţii/contracte scrise, pe care le încheie, în acest scop, cu alţi operatori economici sau furnizori de formare.
Activităţile realizate în timpul pregătirii practice la operatorul economic sunt evaluate, iar rezultatele se consemnează în certificatul de pregătire practică în învăţământul dual, care atestă rezultatele învăţării desfăşurate de elevi în timpul pregătirii şi va fi inclus în portofoliul individual al elevului. Certificatul este semnat şi eliberat de unitatea de învăţământ în care elevul este înmatriculat, după completarea şi semnarea acestuia de către operatorul economic partener de practică.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro