Published On: joi, oct. 12th, 2017

90 de zile suplimentare la dispoziţia solicitanţilor pentru încheierea contractelor de finanţare

nichiduta.ro

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat noua versiune a Manualului de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare depuse de către solicitanţi pentru a obţine fonduri europene nerambursabile prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 -2020 (PNDR 2020).
Conform noului Manual de procedură, beneficiarii au posibilitatea de prelungire a termenelor prevăzute în „Notificarea beneficiarului privind selectarea cererii de finanţare şi semnarea contractului de finanţare” pentru depunerea documentelor solicitate, în cazuri justificate şi care pot fi demonstrate în mod concret.
Pentru obţinerea prelungirii, solicitantul anunţă în scris Agenţia, privind imposibilitatea depunerii în termen a documentelor solicitate de AFIR pentru încheierea contractului de finanţare, iar experţii din cadrul structurilor teritoriale (Centrele regionale sau Oficiile judeţene, după caz) cărora li s-a repartizat solicitarea, vor analiza posibilitatea acordării unei prelungiri şi o vor supune aprobării managementului superior. Această prelungire se acordă doar dacă este justificată şi însoţită de documente doveditoare. Orice prelungire nu va depăşi termenul de 90 de zile calendaristice precizat în Notificarea beneficiarului privind selectarea cererii de finanţare şi semnarea contractului de finanţare. În situaţia în care nici în urma prelungirii acordate, solicitantul nu depune documentele necesare contractării, AFIR transmite Notificarea de neîncheiere a contractului de finanţare şi astfel, solicitantul nu va mai putea obţine fondurile alocate conform raportului de selecţie. Precizăm că modificarea procedurală se aplică tuturor notificărilor aferente rapoartelor de selecţie aprobate după data de 29 noiembrie 2016, în conformitate cu HG nr. 881/ 2016.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro