Published On: mie, ian. 22nd, 2014

7.188 de dâmboviţeni şi-au găsit un loc de muncă în 2013

nichiduta.ro

bursa locurilor de muncaActivitatea Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa în anul 2013 s-a centrat pe obiectivele specifice precum creşterea şanselor de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile cum sunt tinerii, şomerii de lungă durată, persoanele de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, persoane eliberate din detenţie, tinerii postinstituţionalizaţi; satisfacerea unui număr cât mai mare de oferte de locuri de muncă; stimularea participării la formare profesională, cu reprezentare echilibrată în funcţie de mediul de provenienţă a şomerilor urban/rural, nivelul de studii şi vârstă; sprijinirea angajatorilor pentru a încadra persoane din rândul şomerilor; asigurarea perfecţionării pregătirii profesionale a personalului propriu în scopul creşterii gradului de competenţă a angajaţilor.
„În vederea realizării acestor obiective am acţionat prin:
– îmbunătăţirea, modernizarea şi actualizarea procedurilor de lucru;
– utilizarea procedurilor unitare realizate la nivel naţional pentru activităţile desfăşurate, a fundamentării necesarului de formare profesională, a nevoii de măsuri active pentru promovarea ocupării forţei de muncă;
– creşterea nivelului de competenţă şi operativitate a personalului agenţiei, astfel încât acesta să rezolve cu promptitudine cerinţele beneficiarilor;
– dezvoltarea de relaţii de colaborare între agenţie şi angajatori, furnizori de servicii pentru ocupare şi de formare profesională;
– implementarea de proiecte cu finanţare din F.S.E. în cadrul POSDRU 2007 – 2013;
– utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare de care am dispus.
Prin serviciile oferite gratuit, sprijinim atât persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, cât şi angajatorii în vederea identificării de forţă de muncă în conformitate cu cerinţele pieţei.
Astfel, până la sfârşitul anului 2013 au fost asistate prin măsuri active de ocupare 35.821 de persoane. Activitatea de informare şi consiliere privind cariera desfăşurată în anul 2013 s-a materializat în consilierea a 31.923 de persoane, din care 12.917 – persoane nou înregistrate.
în cele 12 luni din acest an au fost încadrate 7.188 de persoane ca urmare a aplicării măsurilor active de stimulare a ocupării forţei de muncă. Dintre acestea, 5.781 s-au angajat prin servicii de medierea muncii şi consiliere şi informare privind cariera, iar 1.407 – prin alte măsuri active (stimularea mobilităţii muncii, acordarea de alocaţii, respectiv 30% din indemnizaţia de şomaj, acordarea de prime, servicii de consultanţă).
în aceeaşi perioadă de timp, au fost încheiate 270 de convenţii cu agenţi economici, care au încadrat 340 de şomeri din categoria persoanelor cu vârsta peste 45 de ani, 87 de absolvenţi de învăţământ din anul curent şi au fost încheiate 8 contracte de solidaritate prin care s-au subvenţionat locurile de muncă pentru 6 tineri cu vârsta până în 25 de ani.
Au fost organizate, de asemenea, 8 burse ale locurilor de muncă, care au avut ca rezultat angajarea a 480 de persoane.
Obiectivele propuse în activitatea de formare profesională la începutul anului au fost atinse.
În perioada analizată au fost finalizate 71 cursuri cu 1.052 absolvenţi, dintre care 412 s-au încadrat în muncă.
Cele mai solicitate ocupaţii în anul 2013 au fost: – coafor, manichiură – pedichiură, lucrător în comerţ, ospătar, bucătar, operator calculator, inspector resurse umane, con-fecţioner articole textile. La data de 31 decembrie 2013, AJOFM Dâmboviţa avea în derulare 16 cursuri de formare profesională.
La sfârşitul anului 2013, se înregistra o rată a şomajului de 8,06 % faţă de 7,46% cât se înregistra la începutul anului şi 7,68% la sfârşitul lunii decembrie
2012.
Analiza activităţii AJOFM Dâmboviţa poate fi făcută doar în contextul general economic, determinat de evoluţia demografică, cât şi de fenomene legate de funcţionarea pieţei muncii din România în contextul european.
Piaţa muncii din ultimii ani a fost puternic influenţată de transformarea economică şi socială, în special de declanşarea crizei economice, rata şomajului înregistrat cunoscând o evoluţie fluctuantă în perioada 2011 – 2013, nivelul cel mai ridicat – 8,25 la începutul anului 2011, 5,48 – nivelul cel mai scăzut înregistrat în iunie 2012 şi 8,06 – la sfârşitul anului 2013.
În acest context, ţinând seama de rezultatele obţinute prin implementarea programelor de ocupare, a planului de formare profesională, a proiectelor cu finanţare externă, a celorlalte acţiuni, se poate emite concluzia generală potrivit căreia AJOFM Dâmboviţa şi-a atins obiectivele stabilite pentru anul 2013”, a precizat Constanţa Anghel, director AJOFM Dâmboviţa.

eJobs

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro