29 septembrie, termen limită pentru vizarea carnetelor de rentier agricol

In conformitate cu prevederile Ordinului 296/2.327 publicat în Monitorul Oficial nr. 699 din 30 august 2017 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează ca persoanele care beneficiază de renta viageră pot viza carnetele de rentier agricol până la 29 septembrie 2017.
„Prin excepţie, pentru anul 2017, persoanele care solicită vizarea carnetului de rentier agricol se prezintă personal ori prin
mandatar/curator/tutore, până la data de 29 septembrie 2017, la oricare centru judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al Municipiului Bucureşti. In judeţul Dâmboviţa sunt aproximativ 300 de rentieri agricoli, iar până la această dată, APIA- Centrul Judeţean Dâmboviţa a vizat 250 de carnete de rentier. Funcţionarii din cadrul compartimentului de specialitate al Centrului Judeţean au luat legatura telefonic cu toţi rentierii care au lăsat date de contact şi le-au amintit că viza este o condiţie esenţială pentru a beneficia de renta cuvenită aferentă anului 2016.”, au declarat surse din cadrul APIA Centrul Judeţean Dâmboviţa.
Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul trebuie să semneze o declaraţie pentru obţinerea vizei anuale, însoţită de urma-toarele documente: carnetul de rentier agricol; actul de identitate al solicitantului; decizia de la comisia de expertiză medicală; procură notarială auten-tificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal; contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011; extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei.
În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.
Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată.
Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2016 poate fi încasată de moştenitori dacă, până la 15 octombrie 2017, vor depune la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, carnetul de rentier al defunctului, certificatul de deces, actul de succesiune, B.I/C.I./paşaport al moştenitorului, împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului, precum şi un extras de cont pe numele solicitantului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Circa 260 de legumicultori din Dâmboviţa vor beneficia de sprijin prin programul pentru tomate

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) anunţă că până la data de 8 iunie 2018, un număr de 3.353 beneficiari ai programului de tomate cultivate în spaţii protejate din ciclul I au fost plătiţi cu suma de 46.264.358,70 lei. Cei mai mulţi cultivatori provin din judeţele Olt, Giurgiu, Teleorman şi […]