Published On: joi, dec. 28th, 2017

28 de noi programe de formare continuă, destinate cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

nichiduta.ro

Ministrul Educaţiei Naţionale, a aprobat, prin ordin, acreditarea a 28 de programe de formare continuă destinate personalului didactic de predare, personalului didactic cu funcţii de conducere, îndrumare şi control, precum şi personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar.
Majoritatea acestor programe au fost propuse de Casele Corpului Didactic. Domeniile tematice acoperă o arie extrem de diversă: management şi leadership în educaţie, egalitate de şanse şi de gen, competenţe TlC/digi-tale, management şi consiliere pentru cariera didactică, educaţia copiilor cu CES, abilitare curriculară, educaţie pentru sănătate etc.
Durata programelor variază între 42 şi 122 de ore, în funcţie de domeniul tematic, iar durata acreditării unui program este între 3 şi 4 ani. Numărul de credite profesionale transferabile este cuprins între 10 şi 30.
Precizăm că, potrivit prevederilor legale în vigoare, furnizorul de formare continuă poate fi o instituţie/unitate de învăţământ, o organizaţie neguvernamentală sau o persoană juridică, publică ori privată, care, potrivit statutului, are ca obiect principal de activitate formarea continuă şi dezvoltarea profesională a personalului didactic şi didactic auxiliar, precum şi a personalului de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar. Programul de formare continuă reprezintă oferta educaţională a unui furnizor, care urmăreşte formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului didactic şi didactic auxiliar, precum şi a personalului de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar, în conformitate cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standarde de calitate şi competenţe profesionale.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro