Published On: mie, dec. 20th, 2017

2017 un an foarte bun pentru Direcţia Silvică Dâmboviţa

nichiduta.ro

Datorită muncii susţinute, profesionalismului şi competenţei în materie de management şi 2017 este an cu rezultate foarte bune la Direcţia Silvică Dâmboviţa. Dr. Ing. Costel Preda, directorul instituţiei, a precizat că sunt consemnate depăşiri la toţi indicatorii tehnici şi economici, fiind îndeplinite integral criteriile de performanţă. Au fost depăşiţi indicatorii începând cu tăierile de îngrijire şi lucrările de împădurire prin regenerări artificiale şi regenerări naturale şi până la punerea în valoare şi valorificarea masei lemnoase.
Au fost împădurite 53 de hectare iar lucrări de regenerări naturale s-au executat pe alte 174 hectare, faţă de 90 de hectare programate. A fost pusă în valoare o cantitate de 168000 metri cubi de masă lemnoasă, cu 18000 mc mai mare decât cea prevăzută iniţial. Cifra de afaceri pe 2017 a ajuns la 45 de milioane de lei, cu şapte milioane de lei în plus faţă de program iar profitul net este de 3,7 milioane de lei, de peste două ori mai mare faţă de cel planificat. Aspect foarte important, acest profit a fost obţinut în condiţiile în care a fost realizat programul de investiţii şi au fost acordate integral drepturile băneşti şi celelalte drepturi cuvenite personalului silvic.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro