155 milioane euro fonduri europene pentru sprijinirea studenţilor defavorizaţi, a doctoranzilor în antreprenoriat şi a cercetătorilor

Ministerul Fondurilor Europene a lansat două noi apeluri de proiecte, finanţate din Programul Operaţional Capital Uman (POCU), prin care se acordă burse din fonduri europene studenţilor defavorizaţi, doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat.
Prin astfel de iniţiative, se urmăreşte stimularea cercetării universitare aplicate, a antreprenoriatului şi a incluziunii sociale.
Bursa Student antreprenor este o măsură care are drept obiectiv creşterea participării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă, eliminarea impedimentelor de integrare socioprofe-sională pe care le întâmpină în prezent studenţii din mediul rural, cei din comunităţile dezavantajate economic, cei aparţinând minorităţii roma, dar şi persoanele cu dizabilităţi – studenţi care au depăşit vârsta de 24 ani.
În cadrul proiectelor finanţate prin acest apel, se va acorda bursa Student antreprenor, în valoare de 300 lei lunar, timp de trei semestre de studii de licenţă. Studenţii sprijiniţi sunt cei care urmează cursuri de formare antreprenorială şi care apelează la servicii de consiliere profesională. Aceşti tineri vor fi încurajaţi să îşi dezvolte competenţele antreprenoriale şi să realizeze planuri de afaceri.
Acordarea bursei este condiţionată de absolvirea studiilor terţiare/continuarea studiilor, în vederea creşterii numărului de cursanţi şi de absolvenţi din învăţământul superior, în aşa fel încât să fie combătut abandonul universitar, iar ofertele educaţionale să fie corelate cu piaţa muncii.
Valoarea totală a apelului de proiecte este de peste 71 milioane euro, din care contribuţia Uniunii Europene este de 85%. Pot depune proiecte instituţiile de învăţământ superior acreditate, publice şi private.
Universităţile pot depune proiecte în valoare maximă de 1,7 milioane euro, în parteneriat cu alte instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private, cu ONG-uri, inclusiv asociaţiile studenţeşti sau cu parteneri sociali.
Cel de-al doilea ghid este dedicat sprijinirii doctoranzilor şi cercetătorilor post-doctorat în antreprenoriat, prin corelarea acestor programe cu nevoile angajatorilor / pieţei muncii. Astfel, investiţiile din programul „Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat” au în vedere sprijinirea studenţilor înscrişi la studii doctorale şi a cercetătorilor postdoctorat şi susţinerea iniţiativelor antre-prenoriale conexate cu cercetarea universitară din domeniile cu potenţial competitiv şi specializare inteligentă.
Practic, prin această intervenţie este condiţionată şcoala doctorală de includerea angajatorilor în creionarea programei dedicate acestui proiect şi prin implicarea lor, alături de profesori, în stabilirea necesarului de competenţe şi de cercetare care trebuie dezvoltat de către doctorand sau cercetător. În acest fel, se asigură corelarea programelor cu nevoia de calificare şi cercetare din piaţa muncii.
Instituţiile de învăţământ superior din regiuni mai puţin dezvoltate – Nord-Est,Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est şi Sud-Muntenia – vor putea acorda, astfel, burse finanţate din fonduri europene pentru stimularea antreprenoriat-ului, conexat cu proiectele de cercetare.
Prin acest apel dedicat doctoranzilor şi cercetărilor se va acorda o bursă lunară, astfel: – Bursa Doctorand antreprenor va avea o valoare de cel mult 400 euro/lună şi se va acorda pentru o perioadă de maximum 12 luni consecutive, inclusă în ultimii 2 ani terminali ai studiilor de doctorat.
– Bursa Cercetător postdoctorat antreprenor va avea o valoare de cel mult 600 euro/lună şi se va acorda pentru o perioadă de maximum 12 luni consecutive.
Valoarea totală a apelului de proiecte este de 84,70 milioane euro, din care contribuţia Uniunii Europene este de 85%.
Instituţiile de învăţământ superior care au încheiat protocoale de colaborare cu angajatori pot depune proiecte în valoare maximă de 1,5 milioane euro.
Educaţia, socotită în programul de guvernare factor strategic de dezvoltare a României, este un domeniu pe care îl susţinem inclusiv prin finanţare din fonduri europene. Odată cu lansarea unor astfel de apeluri, urmărim creşterea calităţii educaţiei, prin combaterea abandonului universitar şi sprijinim, totodată, studenţii defavorizaţi. Să nu uităm cât de importantă a devenit corelarea ofertelor educaţionale cu nevoile pieţei muncii. Crearea de noi locuri de muncă, creşterea gradului de ocupare, mai ales în rândul tinerilor, astfel încât aceştia să poată avea o viaţă proiesională şi personală împlinită, pot fi realizate numai printrun învăţământ ancorat în realităţile pieţei muncii. Pe lângă stimularea competenţelor profesionale, accentul trebuie pus pe dezvoltarea spiritului antrepreno-rial. Prin apelul dedicat burselor doctorale pentru antreprenoriat, deschidem, practic, surse de finanţare pentru îndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am propus, pentru a asigura un învăţământ superior de calitate”, a declarat doamna Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene.
Despre POCU
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. POCU stabileşte priorităţile de investiţii, obiectivele specifice şi acţiunile asumate de România în domeniul resurselor umane, pentru reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre UE.
Din luna noiembrie 2017 până în prezent, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman a lansat apeluri de proiecte în valoare de 1,38 mld. euro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Spitalul Orăşenesc Pucioasa, a început să se alinieze la standardele unui spital modern

Spitalul Orăşenesc Pucioasa a primit sprijin financiar pentru achiziţionarea de aparatură medicală dar în acelaşi timp beneficiază şi de un interes crescut din partea medicilor. În ultima lună, echipa de medici de la Spitalul Pucioasa s-a mărit cu un gastroenterolog şi un dermatolog, iar autorităţile locale şi conducerea unităţii spitaliceşti […]