Published On: mie, mart. 28th, 2018

144 de proiecte de manuale şcolare, depuse în vederea evaluării calităţii ştiinţifice şi didactice

nichiduta.ro

In perioada 6 – 19 martie, au fost depuse 144 de proiecte de manuale şcolare, vizând 83 de discipline din pla-nurile-cadru pentru clasele I-VI (45 din ciclul primar şi 38 din ciclul gimnazial).
Conform calendarului evaluării proiectelor de manuale şcolare pentru anul şcolar 2018-2019, în intervalul 20 martie – 11 mai sunt prevăzute următoarele etape: evaluarea proiectelor de manuale şcolare şi comunicarea rezultatelor, depunerea şi soluţionarea eventualelor contestaţii, respectiv avizarea proiectelor de manuale şcolare.
Evaluarea calităţii ştiinţifice şi didactice a conţinutului fiecărui proiect de manual şcolar este realizată de trei evaluatori cooptaţi (cadre didactice din învăţământul preuniversitar) şi un specialist extern în ştiinţele educaţiei. Procesul de evaluare a proiectelor de manuale şcolare este independent şi confidenţial pentru toate persoanele implicate. Un proiect de manual şcolar este declarat admis dacă în urma respectării criteriilor de calitate ştiinţifice şi didactice întruneşte minimum 85 de puncte din 100 posibile. Proiectele de manuale şcolare admise după încheierea tuturor sesiunilor de evaluare/reevaluare vor fi supuse unui proces de avizare ştiinţifică, realizat de un cadru didactic din învăţământul superior, specialist în domeniul/disciplina pentru care a fost propus fiecare proiect.
Reamintim în acest context că remuneraţiile pentru autorii/grupurile de autori cu cel mai mare punctaj, ale căror manuscrise vor fi publicate ca manuale şcolare la disciplinele din învăţământul primar cu una sau două ore pe săptămână, sunt de 25.000 lei (brut), în timp ce pentru disciplinele cu trei sau mai multe ore pe săptămână, din cadrul aceluiaşi ciclu de învăţământ, suma aprobată este de 35.000 lei (brut).
In ceea ce priveşte învăţământul gimnazial, remuneraţia pentru autorii/grupurile de autori care vor avea manuale aprobate la disciplinele cu o oră pe săptămână este de 25.000 lei (brut), la disciplinele cu două ore pe săptămână -35.000 lei (brut), iar la disciplinele cu patru ore pe săptămână – 45.000 lei (brut).
Cuantumurile remuneraţiilor pentru autorii/grupurile de autori care au obţinut al doilea şi al treilea punctaj ca valoare vor reprezenta 50%, respectiv 25% din remuneraţia acordată manuscrisului cu cel mai mare punctaj, dacă aceştia îndeplinesc condiţia de a fi primit minimum 85 de puncte.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro